Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Fyrverkerier och fyrverkeriförsäljning

Foto: Anders Järkendal/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Torgny Althin
Handläggare tillståndsärenden räddningstjänsten
040-626 82 33
torgny.althin@svedala.se

Fyrverkerier är ett vackert inslag på högtider och evenemang så som nyårsafton, med de innebär också en risk för bränder och personskador. Visste du att man måste söka tillstånd för att få sälja fyrverkerier och att man inte får sälja till minderåriga? Vi reder ut vad som gäller med fyrverkerihantering. Många olyckor med fyrverkerier kan förhindras!

Fyrverkerier räknas till explosiva varor och omfattas därför av lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor. Du måste vara minst 18 år för att få hantera fyrverkerier. Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier att de behöver söka läkarvård. De flesta är män och många är under 18 år.

De vanligaste skadorna till följd av fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas.

Varje år inträffar dessutom många bränder i bostäder och andra byggnader som ofta orsakas av raketer som hamnar fel för att folk slarvar med säkerheten och/eller är berusade i samband med hanteringen av fyrverkeripjäserna.

Användning av fyrverkerier – goda råd för din och andras säkerhet

Kom i håg, om du fyrar av är du också ansvarig! Så läs och ta till dig alla nedanstående råd innan du tänder stubinen.

  • Åldersgräns för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år.
  • Fyrverkerierna ska vara godkända och oskadade. Fyrverkerier som säljs i Sverige ska vara godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller vara CE-märkta. Smällare är helt förbjudna i Sverige. Lämna tillbaka skadade fyrverkeripjäser till affären där du köpt dem.
  • Läs alltid bruksanvisningen noga, och rigga upp pjäserna enligt denna. Tänk på säkerhetsavståndet både till personer och byggnader.  Ställ alltid fyrverkeripjäserna stadigt vid avfyrningen.
  • Om raketen inte fungerar? Gå aldrig omedelbart fram till en raket som inte avfyrats. Den kan vara fördröjd och explodera när du inte är beredd. Vänta ett par timmar, ta upp den och lämna sedan tillbaka raketen där du köpt den.
  • Var alltid nykter när du använder fyrverkerier. Den som tänder har ansvaret!
  • Var förberedd på att själv kunna släcka en mindre brand men också på att vid behov larma 112.
  • Förbjudna områden och förbjudna tider för avfyrande av fyrverkerier förekommer. Dessa kan vara olika från kommun till kommun. I Svedala kommun är dessa regler stipulerade i Svedala kommuns författningssamling - 1:01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun. Se länk längst ned på denna sida.
  • Tillstånd kan krävas vid  fyrverkeriarrangemang. Kontakta polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du är osäker.

Försäljning av fyrverkerier - detta gäller

För att få sälja fyrverkerier behöver du ha ett tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet söker du i den kommun där du tänker bedriva verksamhet. I Svedala kommun söker du tillstånd hos Räddningstjänsten Svedala. Du måste också se till att din hantering efterlever alla gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter. 

 

Vilka regler som gäller i din verksamhet när det gäller skyltning, brandskydd med mera. Illustration.

Illustration: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Publicerad 2018-10-19 kl 17:24
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2020-04-22 kl 10:29