Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Svedala kommun. Foto: Räddningstjänsten i Svedala

Kontakt

Svedala kommun har en räddningstjänst i egen regi. På räddningstjänsten arbetar vi för att du som bor, vistas och bedriver verksamhet i kommunen ska ha en trygg och säker tillvaro. Svedalas räddningstjänst jobbar både förebyggande och skadeavhjälpande. Den grundläggande målsättningen är att olyckor ska förebyggas och därmed inte behöva ske, men när olyckan ändå är framme rycker räddningstjänsten ut och hjälper till!

På räddningstjänsten i Svedala arbetar fem stycken heltidsanställda befäl, en heltidsanställd brandman samt en administratör på halvtid. Dessa personer sköter den dagliga driften, planeringen och det förebyggande arbetet. Stommen i den utryckande organisationen är beredskapsorganisationen med våra drygt 30 stycken deltidsanställda brandmän. Dessa personer bor och har sin ordinarie arbetsgivare i kommunen men är alltid redo att rycka in i tjänst när någon behöver hjälp.

Beredskap dygnet runt

Alla dagar i veckan, dygnet runt, året om finns en styrka på fem deltidsbrandmän, en styrkeledare samt ett yttre befäl i beredskap. Det yttre befälet har jour i hemmet och rycker ut med ett ledningsfordon inom 90 sekunder från inkommit larm. Brandmännen samlas först på brandstationen där de bemannar räddningsfordonen och rycker ut inom fem minuter från larmet. Brandstationen i kommunen är placerad på Sjödikenvägen i Svedala.

Samarbete med grannkommuner

Svedala räddningstjänst har också ett väl utvecklat samarbete med grannkommunerna. Detta gäller både den förebyggande och den operativa delen av arbetet. Vid olyckor stöttar kommunerna varandra med resurser och specialkompetenser, detta för att ge dig som bor i kommunen den bästa möjliga servicen.

Andra uppdrag

Förutom räddningstjänståtagandet enligt lagen om skydd mot olyckor arbetar räddningstjänsten i Svedala även med kommunal krisberedskap och kommunal säkerhet.

Även sotning och rengöring av eldstäder och skorstenar samt brandskyddskontroll administreras av räddningstjänsten. Det praktiska arbetet kopplat till detta genomförs av den sotarfirma som kommunen har utsett.

Handlingsprogram

Räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheters arbete med skydd mot olyckor styrs av ett politiskt beslutat handlingsprogram, Handlingsprogram - Lagen om skydd mot olyckor.

Handlingsprogrammet förnyas varje mandatperiod.

Handlingsprogram "Lagen om skydd mot olyckor 2015-2018" (2,4 MB)

Publicerad 2016-03-24 kl 10:42
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2019-04-24 kl 17:19