Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Svedala kommun. Foto: Räddningstjänsten i Svedala

Kontakt

Svedala kommun har en egen räddningstjänst som arbetar för allas säkerhet och trygghet. På räddningstjänsten arbetar vi för att du som bor, vistas och bedriver verksamhet i vår kommun ska ha en trygg och säker tillvaro. Svedalas räddningstjänst jobbar både för att förebygga olyckshändelser och för att alltid kunna undsätta och hjälpa den som ändå behöver det.

På räddningstjänsten i Svedala arbetar fem stycken heltidsanställda befäl, en heltidsanställd brandman samt en administratör på halvtid. Dessa personer sköter den dagliga driften, planeringen och det förebyggande arbetet. Stommen i den utryckande organisationen är beredskapsorganisationen med våra drygt 30 stycken deltidsanställda brandmän. Dessa personer bor och har sin ordinarie arbetsgivare i kommunen men är alltid redo att rycka in i tjänst när någon behöver hjälp.

Beredskap dygnet runt

Alla dagar i veckan, dygnet runt, året om finns en styrka på fem deltidsbrandmän, en styrkeledare samt ett yttre befäl i beredskap. Det yttre befälet har jour i hemmet och rycker ut med ett ledningsfordon inom 90 sekunder från inkommit larm. Brandmännen samlas först på brandstationen där de bemannar räddningsfordonen och rycker ut inom fem minuter från larmet. Brandstationen i kommunen är placerad på Sjödikenvägen i Svedala.

Samarbete med grannkommuner

Svedala räddningstjänst har också ett väl utvecklat samarbete med grannkommunerna. Detta gäller både den förebyggande och den operativa delen av arbetet. Vid olyckor stöttar kommunerna varandra med resurser och specialkompetenser, detta för att ge dig som bor i kommunen den bästa möjliga servicen.

Andra uppdrag

Förutom räddningstjänståtagandet enligt lagen om skydd mot olyckor arbetar räddningstjänsten i Svedala även med kommunal krisberedskap och kommunal säkerhet.

Även sotning och rengöring av eldstäder och skorstenar samt brandskyddskontroll administreras av räddningstjänsten. Det praktiska arbetet kopplat till detta genomförs av den sotarfirma som kommunen har utsett.

Skyddsnivå och målsättning för räddningstjänst

Du som är boende, vistas eller bedriver verksamhet i Svedala kommun kan förvänta dig en hög service av räddningstjänsten inom en rimlig tidsram med en hög kompetens. Detta är en inriktning som kommunen har beslutat om i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. 

Detta gäller både åtgärder för att förebygga bränder och för de räddningsinsatser som räddningstjänsten gör vid inträffade olyckor. De beslutade säkerhetsmålen kan du läsa mer om i handlingsprogrammets delprogram för operativ insatsverksamhet

  • Vid olyckor ska kommunens invånare hjälpas med effektiva och säkra operativa insatser med kvalitetsäkrade metoder och tekniker. 
  • Hjälpen vid akuta händelser i kommunen ska komma snabbt. 

Länk: Läs mer om kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor

Delprogram för skydd mot olyckor, operativ insatsverksamhet

 

Publicerad 2016-03-24 kl 10:42
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2020-09-29 kl 16:55