Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Din säkerhet

Kontakt

I kommunen och övriga delar i samhället finns flera resurser beredda att hjälpa dig vid olika typer av nödlägen. Det är dock viktigt att du själv gör så mycket du kan för din egen trygghet och säkerhet. Dels för att undvika att nödlägen uppstår, dels för att minska konsekvenserna om olyckan är framme. Dinsäkerhet.se är en webbplats som riktar sig till privatpersoner och ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Dinsäkerhet.se ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

På dinsäkerhet.se hittar du följande ämnesområdena:

  • Barn och ungas säkerhet
  • Äldres säkerhet
  • Brand och eld
  • Fritid och resor
  • Farliga ämnen
  • Naturens påverkan
  • Din krisberedskap
  • Om risker
  • Vid olycka
  • Informationssäkerhet.

Urvalet baseras på den aktuella skade- olycks- och riskbilden i Sverige.

Webbplatsen Dinsäkerhet.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver webbplatsen Dinsäkerhet.se.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:42
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-09-27 kl 15:52