Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Din säkerhet

Foto: Thomas Henrikson/MSB

Kontakt

I kommunen och övriga delar i samhället finns flera resurser beredda att hjälpa dig vid olika typer av nödlägen. Det är dock viktigt att du själv gör så mycket du kan för din egen trygghet och säkerhet. Dels för att undvika att nödlägen uppstår, dels för att minska konsekvenserna om olyckan är framme.

Dinsäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Tips och redskap

Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

Områden

På Dinsäkerhet.se hittar du ämnesområdena Barn och ungas säkerhet, Äldres säkerhet, Brand och eld, Fritid och resor, Farliga ämnen, Naturens påverkan, Din krisberedskap, Om risker, Vid olycka och Informationssäkerhet. Urvalet baseras på den aktuella skade- olycks- och riskbilden i Sverige.

Webbplatsen Dinsäkerhet.se

Dinsäkerhet.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Hur kommunicerar kommunen vid större händelse eller kris?

Kommunen har speciella sektioner på förstasidan av webbplatsen svedala.se som vi informerar i vid större händelse eller kris. Vi informerar även på Facebooksidan Svedala kommun och via digitala vägskyltar på väg 108 och E65.

Här kommunicerar kommunen vid större händelse och kris:

  • Webbplats svedala.se
  • Facebook Svedala kommun
  • Digitala vägskyltar väg 108 och E65
  • Radio P4 Malmöhus, trafikredaktion
  • Media
  • Krisinformation.se (Webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.
  • 113 13 (Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Ansvar är SOS Alarm.)
Publicerad 2016-03-24 kl 10:42
Sidansvarig: Fredrik Kristell
Uppdaterad 2017-05-05 kl 16:26