Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Ledsagning

Ledsagare vid resa med taxi eller specialfordon kräver särskilt beslut. Färdtjänstresenär med tillstånd för ledsagare, måste själv ordna ledsagaren.

Annan färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resans genomförande och inte till ändamålet för resan. Ledsagaren måste stiga på och av samtidigt som färdtjänstresenären.

Ledsagaren får inte var i behov av extra service av föraren utöver normal taxiservice. Ledsagarens resa är avgiftsfri.

Publicerad 2016-03-24 kl 11:00
Sidansvarig: Linda Holst