Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kvalitetsuppföljning

Vård och omsorg arbetar metodiskt med förbättringar för att kunna hålla en hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder. Ett viktigt arbete är den egna kvalitetsuppföljningen som görs bland brukare och anhöriga varje år i oktober.

I Svedala kommun arbetar vi ständigt med att förbättra vård och omsorgen. Sedan 2007 genomför Vård och omsorg regelbundet uppföljning av kvaliteten via enkäter till brukare och anhöriga samt intervjuer.

Kvalitetsuppföljningen ger information om vad som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns.

Uppföljningen är till för att brukare, anhöriga, chefer, medarbetare och uppdragsgivare ska kunna följa kvaliteten i verksamheten. Det är också ett bra sätt att involvera och engagera medarbetare i ett målinriktat förbättringsarbete.  

Frågor till brukare

Enkät till brukare inom äldreomsorgen, hemsjukvården, LSS och socialpsykiatri, anhörigstöd och individ och familjeomsorg

Enkäten omfattar frågor om till exempel bemötande, vården/tjänsten, trygghet och möjligheten att kunna påverka. 

Frågor till anhöriga

Enkät till anhöriga inom Vård och omsorg.

Enkäten omfattar frågor om till exempel hur den anhörige blir bemött och vilket förtroende som den anhöriga känner för verksamheten.

Resultat

Undersökningen sker anonymt. Resultatet redovisas enbart i form av diagram, där det inte går att utläsa vad en enskild person har svarat.
Resultatet finns på anslagstavlor inom Vård och omsorg och här på kommunens webbplats.

Publicerad 2016-06-15 kl 11:11
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:32