Stäng

Kvalitetsuppföljning

Vård och omsorg arbetar metodiskt med förbättringar för att kunna hålla en hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder. Ett viktigt arbete är den egna kvalitetsuppföljningen som görs varje år i oktober.

I Svedala kommun arbetar vi ständigt med att förbättra vård och omsorgen. Sedan 2007 genomför Vård och omsorg regelbundet uppföljning av kvaliteten via enkäter till brukare, klienter och anhöriga samt intervjuer.

Kvalitetsuppföljningen ger information om vad som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns.

Uppföljningen är till för att brukare, klienter, anhöriga, chefer, medarbetare och uppdragsgivare ska kunna följa kvaliteten i verksamheten. Det är också ett bra sätt att involvera och engagera medarbetare i ett målinriktat förbättringsarbete.  

Resultat

Undersökningen sker anonymt. Resultatet redovisas enbart i form av diagram, där det inte går att utläsa vad en enskild person har svarat.
Resultatet publiceras här på hemsidan i slutet av året.

Publicerad 2016-06-15 kl 11:11
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2022-10-21 kl 11:20