Stäng

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Kontakt

Svedala kommun arbetar för att de människor som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara säkra och trygga. De samhällsviktiga funktioner och åtaganden som kommunen ombesörjer ska ge medborgaren den hjälp och service som behövs, även vid tillfällen då samhället är ansträngt och drabbat av en störning, kris eller extraordinär händelse.

För att öka våra möjligheter att klara av en kris, där någon eller några sådana faktorer slås ut eller begränsas, måste vi kunna kartlägga och förstå vilka risker och sårbarheter som finns. Det är först när vi är medvetna om riskerna som vi kan förebygga och hantera dem, och därigenom klara av att förhindra eller åtminstone minimera skador på liv och hälsa och kunna upprätthålla det som är samhällsviktigt för kommunen och våra invånare – trots stora påfrestningar.

Enligt 2 kap. 1 § i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska varje kommun analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen i fredstid och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. I Svedala kommun är detta ett ständigt pågående kontinuitetsarbete som vart fjärde år sammanställs i en risk- och sårbarhetsanalys. Här kan du ladda ner och läsa Svedala kommuns risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022.

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) Svedala kommun 2019–2022

Publicerad 2020-02-19 kl 14:20
Sidansvarig: Hampus Hagenbjörk
Uppdaterad 2022-06-08 kl 13:32