Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bostadsanpassningsbidrag

Kontakt

Har du funktionsnedsättning som ställer speciella krav på din bostad? Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa bostaden så att din vardag blir enklare. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ut ur bostaden. En förutsättning är att anpassningsåtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel.

 

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger sin bostad, bostadsrätt eller hyr sin bostad. För att få bostadsanpassningsbidrag behöver du vara folkbokförd på adressen.  

För vilka åtgärder kan jag söka bidrag? 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt. Ditt behov av åtgärder ska styrkas med intyg från sakkunnig. 

Exempel på åtgärder:
  • Borttagning av trösklar
  • Anordnande av duschplats
  • Uppsättning av räcken och ledstänger
  • Montering av ramper vid entréer

Byte av bostad 

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till åtgärder enbart om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag enbart till den utrustning som inte är normal standard.

Hur ansöker jag om bidrag?

En ansökan ska innehålla ansökningsblankett, intyg från sakkunnig, offert från hantverkare och eventuella ritningar på anpassningsåtgärden samt fastighetsägarens skriftliga medgivande. Ansökningsblankett får du hos Kundservice eller gör ansökan via vår e-tjänst

Reparation och service

Bidrag kan lämnas för reparation och besiktning av teknisk utrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:57
Sidansvarig: Frida Saltin
Uppdaterad 2019-04-04 kl 09:02