Svedala kommun logotyp - liggande

Trygghetslarm

Kontakt

Madeleine Webrant
Biståndshandläggare distrikt väster, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 16-31), färdtjänst
040-626 83 55. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10
madeleine.webrant@svedala.se
Linnea Hagnell
Biståndshandläggare distrikt väster och distrikt norr, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst
040-626 83 54. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
linnea.hagnell@svedala.se
Cecilia Dahlgren
Biståndshandläggare distrikt öster och distrikt norr, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst
040-626 81 37. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
cecilia.dahlgren@svedala.se
Maria Seeger
Biståndshandläggare distrikt öster, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 1-15), färdtjänst
040-626 83 56. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
maria.seeger@svedala.se
Veronica Elmgren
Biståndshandläggare LSS och färdtjänst LSS
040-626 82 02. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
veronica.elmgren@svedala.se
Ingegerd Eriksson
Enhetschef Hemtjänst Svedala väster, Servicegrupp och Nattpatrull
040-626 83 01
ingegerd.eriksson@svedala.se
Malin Held
Enhetschef Hemtjänst Svedala öster och Bara/Klågerup
040-626 83 02
malin.held@svedala.se

För att skapa trygghet kan äldre och personer med funktionsnedsättning få trygghetslarm.

Trygghetslarm/trygghetstelefon är ett hjälpmedel som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Du kan använda larmet dygnet runt.

Ansöka om trygghetslarm

Om du behöver ett trygghetslarm kan du ansöka  om detta. Det är  biståndshandläggaren som fattar ett formellt beslut.

Larmknappen kan bäras kring halsen eller på armen. Larmknappen är kopplad till trygghetstelefonen som i sin tur är kopplad till telefonledningen. När du trycker på larmet får du kontakt med Caretechs larmcentral i Malmö.

Vid behov kontaktar Caretechs larmcentral hemtjänstens personal i Svedala kommun som kommer hem till dig.

Återlämning av trygghetslarm

Larmet lämnas tillbaka till Heminsatsernas hus på Storgatan 5 i Svedala.

Det går också bra att kontakta någon av enhetscheferna inom hemtjänsten eller ansvarig för service och drift enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:56
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-02-17 kl 15:15