Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hemhjälp, hemtjänst

Kontakt

Ingegerd Eriksson
Enhetschef Hemtjänst Svedala väster
040-626 83 01
ingegerd.eriksson@svedala.se
Malin Held
Enhetschef Hemtjänst Svedala öster, Bara/Klågerup
040-626 83 02
malin.held@svedala.se
Benny Andersson
Enhetschef hemtjänst nattpatrull och servicegrupp, samt avdelning Solhem Holmagården
040-626 85 13
benny.andersson@svedala.se
Hemtjänstpersonal
Samordnare, vardagar kl 7:00-14:00.
040-626 83 00
Hemtjänstpersonal
Alla dagar, kl 7:00-22:00.
Hemtjänst Svedala väster 040-626 83 21
Hemtjänstpersonal
Alla dagar, kl 7:00-22:00.
Hemtjänst Svedala öster, Bara/Klågerup 040-626 83 22
Alla dagar, kl 22:00-07:00
Båda grupperna.
0733-73 14 85

Hemtjänsten ska underlätta för äldre och för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt eget boende.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan klara av din vardag kan du genom hemtjänsten få hjälp med det du inte klarar själv. Alla hemtjänstinsatser är individuella och måste sökas av dig personligen hos kommunens biståndshandläggare.

Hemtjänstens insatser kan beviljas för att ge stöd och hjälp när den egna förmågan sviktar. Alla människor oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att bo kvar hemma trots behov av vård och omsorg dygnet runt.

Detta kan innebära omvårdnads- och serviceinsatser i form av: hemtjänst, matdistribution, särskilt boende, korttidsboende, boendestöd etcetera. För matdistribution till personer 80 år och äldre behövs ingen biståndsbedömning.

Om du redan har hjälp och anser att den inte längre är tillräcklig har du möjlighet att ansöka om utökade insatser.

För att kunna bedöma om du har rätt till hemtjänst, gör biståndshandläggaren en utredning tillsammans med dig. Utredningen ska utgå ifrån din livssituation, egna resurser, dina behov och önskemål. Hemtjänstinsatserna ska fungera som hjälp till självhjälp, vilket innebär att du har kvar ansvaret för det som du kan klara på egen hand eller som kan tillgodoses på annat sätt.

När utredningen är klar, fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om beslutet blir ett avslag, det vill säga att du inte beviljas den hjälp du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar.

Du kan också ansöka om trygghetslarm/trygghetstelefon för att kalla på hjälp i oförutsedda situationer. Du kan använda larmet dygnet runt.

Ansökan av trygghetslarm/trygghetstelefon

Broschyr om Hjälp och stöd i hemmet

Publicerad 2016-03-24 kl 10:56
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-10-08 kl 13:26