Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

LSS och LASS, Stöd och service

Kontakt

Boel Wadenheim
Biståndshandläggare LSS och färdtjänst LSS
040-626 82 02. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
Boel.Wadenheim@svedala.se

Med hjälp av LSS (Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du som har en omfattande funktionsnedsättning få stöd och service i vardagen.

Vem har rätt till stöd? Personkretsar

För att få rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande 3 personkretsar: 

 1. Personer med utvecklingsstörning och person med autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

De tio LSS-insatserna är:

 • Avlösarservice i hemmet
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistent 
 • Rådgivning och personligt stöd
 • Boende med särskild service för barn och unga
 • Boende med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Insatserna är i princip kostnadsfria. Du betalar eventuella egenavgifter i form av mat, hyra, resor och kultur- och fritidsaktiviteter.

I kommunen finns biståndshandläggare som kan ge dig mer information och som tar emot din ansökan om insatser.

Du ansöker om insatserna för stöd och service hos biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte tillgodoses på annat sätt. Insatserna inom LSS är frivilliga att söka.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du då kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din biståndshandläggare för hjälp och information.

Publicerad 2016-03-24 kl 11:05
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-02-17 kl 14:50