Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Funktionsnedsättning, handikapp

Foto: Apelöga/Scandinav

Med hjälp av LSS (Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du som har en omfattande funktionsnedsättning få stöd och service i vardagen.

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

I Svedala kommun finns ett antal handikapporganisationer och föreningar för funktionsnedsatta.

Kommunens föreningsregister

Vård och omsorgsplan 2016-2019

Ny Vård och omsorgsplan är antagen av kommunfullmäktige 12 oktober 2016 som gäller från 1 november 2016.

Vård och omsorgsplan 2016-2019

Publicerad 2016-03-23 kl 11:27
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-03-29 kl 14:32