Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Misstanke om barn som far illa

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsfunktion
040-626 80 00
Sociala jouren Syd
Övrig tid och vid nödsituation
112

Vid misstanke om att barn och ungdomar far illa bör du göra en orosanmälan till kommunens socialtjänst.

Tror du att ett barn har det svårt? Att barnet kanske misshandlas? Eller att ett barn lever i en svår situation?

Då bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert hur barnet har det. Du kan anmäla om du tror att ett barn far illa i hemmet eller någon annanstans. Det är sedan socialtjänstens arbete att undersöka hur barnet har det och om det behöver skydd eller stöd.

Du har möjlighet att vara anonym när du anmäler, men utredningsförfarandet underlättas ofta av att du inte är det. Det är viktigt att du tänker på att inte uppge ditt namn eller andra uppgifter om dig om du önskar vara anonym. Om du uppger ditt namn eller andra uppgifter som kan identifiera dig går det inte längre att vara anonym.

En orosanmälan kan ske såväl muntligt som skriftligt. Muntlig anmälan görs till Socialtjänstens mottagningsfunktion.

Vill du lämna en skriftlig anmälan kan denna lämnas i kommunhusets kundservice märkt "Mottaget IFO" alternativt skickas till kommunen.

Om det händer något efter kontorstid som inte kan vänta tills socialtjänsten har öppet kan du kontakta Sociala jouren Syd. De tar hand om nödsituationer av social karaktär som inte kan vänta till nästa vardag.

Information om Sociala jouren Syd

Anmälningsskyldighet

Alla som arbetar inom skola, förskola, barnavårdscentral och liknande har anmälningsskyldighet. Om de får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa måste de genast anmäla detta.

Socialtjänstens uppgift är sedan, utifrån anmälan och andra uppgifter, att ta ställning till om en utredning ska göras.

Anmälan kan göras digitalt (som e-tjänst) eller via traditionell pappersblankett för dig som är anställd inom:

  • Grundskola och gymnasieskola
  • Förskola
  • Ungas Fritid
  • Bibliotek

För digital anmälan och pappersblankett följ länk och logga in som handläggare;

E-tjänst för orosanmälan till socialtjänsten, för anställd personal

Publicerad 2016-03-24 kl 10:49
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2019-10-09 kl 11:48