Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hjälp till barn och unga

Foto: Anders Andersson/Scandinav bildbyrå

Viktiga länkar med information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp.

På 1177 kan du läsa mer om psykisk ohälsa www.1177.se/Skane

Vid akuta lägen

Kontaktuppgifter vid akuta lägen

Kontaktuppgifter Svedala kommun

Elevhälsan - Svedala kommun

Elevhälsa ska enligt skollagen finnas tillgängligt för alla elever. På varje skola finns skolsköterska och kurator. Psykologer, skolläkare och övergripande specialpedagoger kontaktas via skolan. Arbetet ska huvudsakligen vara främjande och förebyggande.

Kontaktuppgifter, Elevhälsan

Familjeteamet - Svedala kommun

Föräldrar med barn i åldern 0-20 år kan vända sig till Familjeteamet, för olika typer av insatser bland annat rådgivande föräldrasamtal, öppenvårdsbehandling i form av familjebehandling med hela eller delar av familjen.

Familjeteamets hemsida 

Socialtjänst - Svedala kommun

Socialtjänsten utreder och ber bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Socialtjänst, Barn och familjefrågor

Det finns tillfällen i livet när relationen till den man valt att leva tillsammans med inte längre fungerar så som man vill. I samarbete med en familjerådgivare kan problemen klarna och lösningar växa fram.

Socialtjänst, Familjerådgivning  

Det är inte alltid föräldrar kommer överens efter att man beslutat sig för att gå åt skilda håll och många gånger är det barnet som kommer i kläm. Hur ofta ska barnet vara hos mamma respektive pappa? Hur ska vårdnaden utövas? Hur ska samarbetet se ut? Dessa är bara några frågeställningar som man ibland kan behöva hjälp med.

Socialtjänst, Familjerätt

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende.

Dock efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre du håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som gör det eller hur lång tid det kan ta.

Om du eller någon i din omgivning behöver hjälp på grund av missbruksproblem kan du kontakta socialtjänsten i Svedala kommun.

Socialtjänsten, Missbruk och beroende

Vård och omsorg - Svedala kommun

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. Det kan till exempel vara till boende, personlig hjälp, sysselsättning eller kunna få miljöombyte och meningsfull fritid.

Mer information om LSS i kommunen

Stöd till personer med vissa funktionsnedsättningar LSS 

Psykisk ohälsa är något som berör de flesta någon gång. Många talar med sin familj eller anhöriga för att försöka förstå den oro eller ångest som man kan känna. Ibland räcker det för att det ska kännas bättre. Men när det inte räcker, kan vård och stöd eller hjälp behövas.

Kontaktuppgifter socialpsykiatri

Information om stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Kontaktuppgifter Region Skåne

En väg in - Region Skåne

Kvalificerad personal svarar och kommer överens om nästa steg, bokar en tid på en Första linjen-mottagning eller barn och ungdomspsykiatrisk mottagning, alternativt hänvisar till annan vård eller rådgivare.

Hemsida och kontaktuppgifter

BUP - Region Skåne

Verksamheten för Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP har öppenvårdsmottagning med målsättning att bota, lindra och förebygga psykiska sjukdomar och störningar hos barn och ungdomar.

Barn- och ungdomspsykiatris (BUP) webbplats 

BVC, Barnavårdscentral - Region Skåne

Barnhälsovård innebär återkommande hälsoundersökningar samt råd och stöd till föräldrar under barnets första sex år. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet. Detta kan vi vara delaktiga i genom att stödja dig som förälder i ett aktivt föräldraskap. Barnhälsovården är frivillig och helt utan kostnad. BVC finns på Sveakliniken i Svedala.

BVC:s hemsida och kontaktuppgifter 

Barn- och ungdomshabilitering - Region Skåne

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till dig som är under 18 år och har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrumtillstånd eller utvecklingsstörning. Hos oss möter du personal som kan göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling. Även din familj är välkommen till oss och vi ser till hela familjens behov när vi planerar habiliteringen.

Barn- och ungdomshabiliteringens Skåne 

Vårdcentralen Bokskogen - Region Skåne

Vårdcentralens hemsida och kontaktuppgifter 

Mobila Ungdomsmottagningen i Svedala

Hemsida och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter övriga

Sveakliniken, vårdcentral - privat anordnare

Sveaklinikens hemsida och kontaktuppgifter 

Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) – Våldtäkt och andra sexuella övergrepp

Ingen har rätt att ha sex med dig om du inte vill. Att göra något sexuellt med någon som inte vill det, är ett sexuellt övergrepp. Våldtäkt är ett slags sexuellt övergrepp. Det är aldrig ditt fel om du utsätts för ett sexuellt övergrepp. Du har rätt att få hjälp och stöd om du har varit med om det.

Webbplats UMO - Våldtäkt och andra sexuella övergrepp

Våld från vuxna i familjen

Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem. De som ska ta hand om dig får inte hota dig, kalla dig värdelös eller slå dig. Det är alltid den som utsätter någon som har ansvaret för det. Allt våld mot barn är förbjudet enligt lagen.

Webbplats UMO, Ungdomsmottagning på nätet - Våld från vuxna i familjen

Våld är inget tecken på kärlek

Många längtar efter att bli tillsammans med någon. Då tänker de flesta att de ska må bra och känna sig trygga och älskade. Så borde det vara. Men en del råkar ut för att bli illa behandlade i en relation, och att självkänslan krymper i stället för att växa.

Webbplats UMO, Ungdomsmottagning på nätet - Våld är inget tecken på kärlek

BRIS, Barnens Rätt i Samhället

Bris är en barnrättsorganisation. Vi kämpar varje dag för ett bättre samhälle för barn och för en bättre barndom. Vi vill stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Webbplats BRIS

FMN - Föräldraföreningen mot narkotika

FMN ser som sin främsta uppgift att ge råd och stöd som hjälp till familjer som misstänker missbruk eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga.

FMN:s webbplats med kontaktuppgifter

Skånes Kunskapscentrum för elever med Dyslexi, SKED

På SKED arbetar vi för att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi. Vi vänder oss till dig som har frågor, funderingar och vill veta mer kring specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Du kan vara elev, anhörig eller personal som jobbar med elever med dyslexi.  

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan kan stödja på många olika sätt. Du kan få stöd i sorgearbete eller familjerådgivning. Det finns också jourhavande präst och samtalsakuten som du kan kontakta. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Svenska kyrkans webbplats. 

Webbplats Svenska kyrkan

Brottsofferjouren (BOJ)

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Webbplats Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50">020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Webbplats Kvinnofridslinjen

Publicerad 2016-05-11 kl 14:37
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2021-10-13 kl 08:15