Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Stipendier och fonder inom vård och omsorg

Kontakt

Ingrid Kjellberg
Administratör Vård och omsorg
040-626 81 73
ingrid.kjellberg@svedala.se

Verksamhetsområde Vård och omsorg har två stiftelser, Svedala sociala samstiftelse och Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse.

Svedala sociala samstiftelse

Bidrag ur stiftelsen kan lämnas till organisationer och enskilda för att främja barn- och ungdomsvård och bistå åldringar och handikappade bosatta i Svedala kommun. Bidrag utgår inte till ändamål som enligt lag ska tillgodoses med skattemedel.

Ansökan om fondmedel ur Svedala sociala samstiftelse

Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorp stiftelse

Bidrag ur stiftelsen utgår till förmån för hjälpbehov till enskilda för att främja barn- och ungdomsvård och bistå åldringar och handikappade bosatta i Svedala kommun, före detta Börringe församling. Bidrag utgår inte till ändamål som enligt lag ska tillgodoses med skattemedel.

Ansökan om fondmedel ur Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse

Ansökan

Ansökan till respektive stiftelse ska vara kommunen tillhanda senast den 23 november varje år.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:43
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2016-10-26 kl 14:31