Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

God man, förvaltare, förmyndare

Kontakt

Överförmyndaren i Trelleborgs kommun
0410-73 30 00 (Öppettider: Mån-tor kl 8:00-16:30, fre kl 8-16, röda dagar stängt)
overformyndaren@trelleborg.se

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare/överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga (upp till 18 års ålder) eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man eller förvaltare utses. Den kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Överförmyndarnämnden utses av fullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. Verksamheten regleras främst av föräldrabalkens regler.

Överförmyndarärenden sköts av Trelleborgs kommun

All hantering för överförmyndarärenden sköts via Trelleborgs kommun. För information och blanketter besök Trelleborgs kommun webbplats.

www.trelleborg.se/overformyndaren

Publicerad 2016-03-24 kl 10:43
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-05-31 kl 11:16