Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Överklaga avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd

Kontakt

Ekonomiskt bistånd
040–626 82 25
Telefontider
Tisdagar kl 09:00-11:00
Torsdagar kl 09:00-11:00
Svedala kommun, Ekonomiskt bistånd
233 80 Svedala

Om du har fått ett avslagsbeslut på din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du överklaga beslutet. Med beslutet finns alltid en så kallad besvärshänvisning. Där står det hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att du har fått avslaget. I överklagan ska det stå vilket beslut du vill överklaga, vem som fattat beslutet och varför du vill ändra beslutet. Du skickar överklagandet till Svedala kommun, ekonomiskt bistånd. Har din överklagan kommit in i tid prövar vi din ansökan på nytt.  

Om beslutet ändras på grund av ny information tas ett nytt beslut som skickas hem till dig. Om beslutet inte ändras skickas det vidare till Förvaltningsrätten för att prövas i domstol.

Hjälp med att överklaga

Vill du ha hjälp med att överklaga ett beslut kontakta socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd.

Publicerad 2016-05-26 kl 16:15
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2020-10-23 kl 09:57