Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Oriktiga uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd

Kontakt

Ekonomiskt bistånd
040–626 82 25
Telefontider
Tisdagar kl 09:00-11:00
Torsdagar kl 09:00-11:00

Var noggrann när du fyller i din ansökan om ekonomiskt bistånd. Det är viktigt att de uppgifter du lämnar om dina ekonomiska förhållanden är korrekta. Om uppgifterna är missvisande kan det orsaka att ekonomiskt bistånd utbetalas felaktigt eller med ett för högt belopp.

Vid misstanke om att du medvetet lämnat oriktiga uppgifter är socialtjänsten skyldiga att göra en polisanmälan och du kan straffas enligt lag. Du kan även bli skyldig att betala tillbaka om socialtjänsten av misstag gjort fel och du borde ha förstått detta. Kontrollera därför att du har fått utbetalat det belopp som står angivet i beslutet.

Lag mot bidragsbrott

Bidragsbrottslagen innebär att personer som medvetet försöker få ut mer pengar från trygghetssystemen än vad de har rätt till, kan dömas för bidragsbrott. Lagen innebär även att den som lämnar felaktiga uppgifter av grov oaktsamhet eller slarv kan dömas för bidragsbrott. Det gäller också den som låter bli att anmäla ändrade förhållanden.

Bidragsbrottslagen är anpassad till de förhållanden som gäller vid utbetalningar av ersättningar, pensioner, bidrag och lån från socialförsäkringssystemet. Tidigare har brotten dömts på samma sätt som bedrägerier. Syftet med lagen är att göra reglerna tydligare.

Publicerad 2016-05-26 kl 16:14
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2020-10-23 kl 09:46