Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Projekt VA – Pors-, Mistel- och Tibastgränd i Bara

Kontakt

Under hösten 2021 planerar vi att att förnya vattenledningen i gång- och cykelvägarna mellan bostadshusen till Mistelgränd, Porsgränd och Tibastgränd i Bara.

Vad innebär arbetet?

Befintlig huvudvattenledning ska ersättas med en ny, även vattenservisledningar och ventiler mot fastigheter ska  bytas ut. Det innebär schaktarbete mot samt längs med fastigheterna.

Alla häckar och gröna ytor på kommunal mark längs gång- och cykelvägarna kommer att behöva kommer att tas bort, och i enlighet med vår grönyteplan kommer det inte att planteras nya häckar.

För dig som vill rama in din tomt finns det självfallet möjlighet att plantera häck, bygga staket eller annat alternativ på den egna tomten. Tänk på att vissa alternativ är tillståndspliktiga.

  • Du kan även välja att innan arbetet påbörjas själv gräva upp kommunens häck om du vill göra ett försök att återplantera den på den egna tomten, dock är det inte lätt att lyckas med då många av häckarna är gamla och svårflyttade.
  • I samband med återställning efter entreprenaden finns det en möjlighet för dig som fastighetsägare att få en växtbädd anlagd på din fastighet längs tomtgräns.

Ytan där häckarna stod kommer att återställas till gräsmatta. Du som fastighetsägare har inte möjlighet att återplantera en häck på kommunal mark. Detta eftersom ledningarna även i framtiden måste vara tillgängliga. Dessutom är framkomligheten i gångarna ytterst begränsad i dagsläget, vilket försvårar skötselarbete med ledningar samt med gång- och cykelvägen.

Översiktskarta arbetsområde Pors-, Mistel- och Tibastgränd i Bara

Inventering av fastigheter

För inventering har vi valt att ta hjälp av MOVAK AB. För frågor gällande planerade markarbeten ombeds ni kontakta Ingrid Edling, Svedala kommun.

Information kring projektet

Vi planerar att börja markarbetet hösten 2021. Information går ut till alla fastighetsägare när vi närmare oss projektstart. Du är välkommen att höra av dig om du har frågor.

Följande informationsbrev har gått ut till fastighetsägare:

18 december 2020: Information till boende längs Mistelgränd, Porsgränd och Tibastgränd

10 mars 2021: Information till boende längs Mistelgränd, Porsgränd och Tibastgränd

Under projektet fortsätter vi att informera här på svedala.se.

Publicerad 2020-12-16 kl 16:04
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2021-11-08 kl 17:28