Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Information till boende längs Pors-, Mistel- och Tibastgränd, Bara - vattenledningsrenovering

Kontakt

Magnus Andreasson
VA-ingenjör
040-626 81 78
magnus.andreasson@svedala.se

Hösten 2021 kommer Svedala kommun att förnya vattenledningen i gång- och cykelvägarna mellan bostadshusen till Mistelgränd, Porsgränd och Tibastgränd

Befintlig huvudvattenledning ska ersättas med en ny och vattenservisledningar och ventiler mot era fastigheter kommer att bytas ut. Detta kommer innebära schaktarbete mot samt längs med era fastigheter.

Alla häckar och gröna ytor på kommunal mark längs gång- och cykelvägarna kommer att behöva tas i anspråk. I klartext: dessa häckar kommer att tas bort, och i enlighet med vår grönyteplan kommer det inte att planteras nya häckar.

För dig som vill rama in din tomt finns det självfallet möjlighet att plantera häck, bygga staket eller annat alternativ på den egna tomten. Tänk på att vissa alternativ är tillståndspliktiga.

  • Du kan även välja att innan arbetet påbörjas själv gräva upp kommunens häck om du vill göra ett försök att återplantera den på den egna tomten, dock är det inte lätt att lyckas med då många av häckarna är gamla och svårflyttade.
  • I samband med återställning efter entreprenaden finns det en möjlighet för dig som fastighetsägare att få en växtbädd anlagd på din fastighet längs tomtgräns.

Ytan där häckarna stod kommer att återställas till gräsmatta. Du som fastighetsägare har inte möjlighet att återplantera en häck på kommunal mark. Detta eftersom ledningarna även i framtiden måste vara tillgängliga. Dessutom är framkomligheten i gångarna ytterst begränsad i dagsläget, vilket försvårar skötselarbete med ledningar samt med gång- och cykelvägen.

Inventering av fastigheter

För inventering har Svedala kommun valt att ta hjälp av MOVAK AB, se bifogat infoblad. För frågor gällande planerade markarbeten ombeds ni kontakta Ingrid Edling, Svedala kommun.

E-post:          ingrid.edling@svedala.se

Telefon:         040-626 82 17

Markarbetena är planerade att påbörjas hösten 2021. Ni som fastighetsägare informeras närmare innan entreprenadstart. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er.

Översiktskarta arbetsområde Pors-, Mistel- och Tibastgränd, Bara.

Vidare information kommer att förmedlas via Svedala kommuns webbplats på nedan angiven sida:

https://www.svedala.se/bo/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/projekt-vatten-och-avlopp/porsochtibastgrand/ 

 

 

Publicerad 2020-12-16 kl 16:04
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2020-12-28 kl 18:35