Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ansluta fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Kontakt

Magnus Andreasson
VA-ingenjör
040-626 81 78
magnus.andreasson@svedala.se

Om du som fastighetsägare vill ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska du anmäla det till VA-enheten, Vatten- och avloppsenheten.

När vi har fått din ansökan kontrollerar vi om du som fastighetsägare har rätt att använda den allmänna anläggningen. Är det så upprättar vi förbindelsepunkter och drar fram ledningar till förbindelsepunkterna. Antalet ledningar, dimensioner, läge och utförande bestämmer vi i samråd med dig som fastighetsägare. Inkoppling från förbindelsepunkterna till fastigheten utför oftast en entreprenör som du som fastighetsägare anlitar. Du anmäler därefter till oss när du upprättat avsättning för vattenmätare på godkänd plats. 

Du som står som lagfaren ägare har skyldighet att betala när vi skickar ut faktura med anslutningsavgifter för vatten och avlopp. 

Mer information för dig som ska bygga och ansluta i Svedala kommun till kommunalt vatten och avlopp 

Läs mer på Svenskt Vattens webbplats om placering av vattenmätare

Ansökan om anslutning till vatten- och/eller avloppsledning

Information om anslutning till  kommunalt spillvatten inom verksamhetsområde

Publicerad 2016-06-30 kl 11:10
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2019-02-12 kl 13:42