Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ledningsarbete Kyrkogatan

Kontakt

Jim Christiansson
Platschef, entreprenör Gösta Ahlqvist AB
0703–37 77 08
Kristian Nilsson
Arbetsledare, entreprenör Gösta Ahlqvist AB
0730–64 64 57
Jörgen Järevang
Projektledare Svedala kommun
040–626 80 00 (även journummer)
kommunen@svedala.se

Igår onsdag 22 augusti 2019 stängde entreprenör Gösta Ahlquist AB av Timmergatan och Almgatan för att förbereda asfaltering som var planerad till idag, fredag. Igår eftermiddag upptäckte entreprenören att de räknat fel på höjderna av makadamen som läggs före asfalteringen. Utan Svedala kommuns vetskap och tillstånd började de skrapa av makadamen till en lägre nivå och detta har pågått under kväll, natt och morgon mellan onsdag och fredag. Dessutom har vägar stängts av utan att informera boende eller oss på på kommunen.

Text fortsätter i nyhet som vi publicerade 23 augusti 2019.

Nyhet "Ny information om Kyrkogatan" 23 augusti 2019

Information från 7 augusti 2019

Återställningen av Kyrkogatan är i full gång. Nedläggningen av nya dagvattenledningar och fjärrvärme är klart. Just nu arbetar entreprenör Gösta Ahlqvist AB med att koppla in ledningarna till fastigheterna. Under vecka 34 asfalterar de Kyrkogatan och beräknar att släppa på trafiken under vecka 35.

Tidplan

Här kan du ta del av en ungefär tidsplan för ledningsarbetet på Kyrkogatan.

Karta med ungefär tidsplan för ledningsarbetet på Kyrkogatan

Hur påverkar arbetet området?

  • Begränsad framkomlighet, framför allt på Kyrkogatan. Vi utför arbetet i etapper och stänger därför av gatan etappvis för fordonstrafik vartefter arbetet utförs.
  • Grävmaskiner och lastbilar kommer befinna sig på den berörda sträckan.
  • Busshållplatsen på Stortorget är stängd. Ny tillfällig hållplats (buss 141) på Kyrkogatan, mellan Almgatan och Bökebergsgatan.
  • Stopp- och parkeringsförbud på Villagatan och Gjuterigatan på grund av omläggning av bussväg till Stationsplan.
  • Vi gör nödvändiga avspärrningar för att skydda alla trafikanter.
  • Vi bedriver arbetet så att gång-, cykel- och biltrafik i så stor utsträckning som möjligt kommer fram till fastigheterna.

Stopp- och parkeringsförbud

Var uppmärksam på att stopp- och parkeringsförbud råder på Villagatan och Gjuterigatan från 7 januari 2019 fram till att de avslutar arbetet i sommar, augusti 2019. Du som pendlar kan alltså inte parkera på Gjuterigatan och Villagatan. Det är på grund av att vissa busslinjer kör via Villagatan och Gjuterigatan när de ska till Stationsplan.

Vi hänvisar till pendlarparkeringen direkt i anslutning till tågstationen eller den nya pendlarparkeringen i korsningen Storgatan- Stålgatan. Det finns också en stor pendlarparkering på Ågatan mitt emot Optimera. 

Pendlarparkering på Ågatan

Förändringar i busstrafiken

Stora delar av Kyrkogatan är fortfarande avstängda så busstrafiken fortsätter att köra alternativa vägar och har tillfälliga hållplatser.

Linje 141

Så här kör bussen 12–31 augusti 2019:

Karta alternativ väg busslinje 141 (12 augusti 2019 kl 05:00–31 augusti 2019 kl 18:00)

Mot Malmö från Svedala Bruksgatan kör man rakt fram i rondellen på Börringe vägen, ny tillfällig hållplats som vi döper till Svedala Segastrand läge B. Efter detta fortsätt västerut och kör söderut ned på Nils Fredrikssonsgata, angör hållplatsen Svedala Floragatan läge B, när man kommer ned till Kyrkogatan ta höger för att stanna på Tillfällig hållplats. Efter detta kör norrut på Bökebergsgatan och stanna på tillfällig hållplats som döpts till Mellangatan.

Linje 165

Så här kör bussen 12–31 augusti 2019:

Karta alternativ väg busslinje 165 (12 augusti 2019 kl 05:00–31 augusti 2019 kl 18:00)

Linje 145

Busslinje 145 behåller sin tillfälliga körväg sedan tidigare.

Karta alternativ väg busslinje 145 (10 juli 2019 kl 10:00–31 augusti 2019 kl 18:00)

Mot Svedala: Från Svedala Aggarpsvägen/Södra infarten, kör rakt fram på Ågatan (ej in på Timmergatan) kör hela Ågatan fram till rondellen. Ta första avfarten till höger och kör längs Kyrkogatan fram till Villagatan, sväng höger in på Villagatan och sedan vänster in på Gjuterigatan till Svedala station.

Mot Trelleborg: kör nordväst via Gjuterigatan och sväng höger in på Villahöger. Ta sedan vänster och följ Kyrkogatan fram till rondellen. Ta tredje avfarten söderut på Ågatan fram till ordinarie körväg.

Sök din resa via Skånetrafikens app eller webbplats

Få driftinformation via sms eller mejl, när vi stänger av vattnet

Vi informerar i förväg här på webbplatsen svedala.se, Svedala kommuns Facebooksida samt via sms när vi planerar att stänga av vattnet. Passa på att registrera ditt mobilnummer hos oss så att du inte missar viktig information. Entreprenör Gösta Ahlqvist AB informerar ibland endast de boende när det är bara de som är berörda av avstängningarna.

Anmäl dig för att få sms eller mejl vid driftstörningar som till exempel vattenavstängning

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. 

Spillvatten kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Spillvatten är det som många kallar avloppsvatten.

Informationsmöte 27 november 2018

Välkommen till informationsmöte om arbetet på Kyrkogatan, tisdag 27 november kl 18! Svedala Fjärrvärme och vår entreprenör, som ska utföra arbetet med att byta ledningar, är också på plats.

Vi håller informationsmötet i Naverlönnsalen i Svedala kommunhus. Gå in genom grinden mot Småskolan och upp i trappa B. Naverlönnsalen ligger på tredje våningen.

Aktuellt om arbetet på Kyrkogatan

Utskick till berörda

Publicerad 2018-10-25 kl 16:12
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-08-23 kl 15:03