Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ledningsarbete Kyrkogatan

Kontakt

Jim Christiansson
Platschef, entreprenör Gösta Ahlqvist AB
0703–37 77 08
Kristian Nilsson
Arbetsledare, entreprenör Gösta Ahlqvist AB
0730–64 64 57
Jörgen Järevang
Projektledare Svedala kommun
040–626 80 00 (även journummer)
kommunen@svedala.se

Korsningen Kyrkogatan och Storgatan i Sve är öppen sporadiskt. Korsningen är körbar men är ibland avstängd under återställning med stensättning och asfaltering. Storgatan från Stationsplan är öppen och du kan svänga höger till Kyrkogatan österut eller Timmergatan under viadukten (järnvägen) till Ågatan.

Arbetet fortsätter under sommarmånaderna och innebär följande:

 • Kyrkogatan är avstängd vid Åbjörngatan och fram till korsningen vid Storgatan. Det innebär att det är återvändsgata från Åbjörngatan på Kyrkogatan.
 • Storgatan är öppen från Stationsplan.
  1. Kör Kyrkogatan österut.
  2. Sväng höger till Villagatan.
  3. Kör via Gjuterigatan till Stationsplan.
  4. Ta vänster vid Stationsplan till Storgatan.
  5. Ta höger till Timmergatan under järnvägen mot Ågatan eller fortsätt köra österut på Kyrkogatan.
 • Storgatan mellan Kyrkogatan och Bankgatan är avstängd för biltrafik 15 maj–31 augusti 2019. Vi lämnar plats för att främja uteserveringarna.
 • Kör du från Ågatan, under viadukten (järnvägen) på Timmergatan, kan du svänga höger österut på Kyrkogatan. Du kan också svänga vänster till Storgatan ner till Stationsplan.  Dock går det inte att köra med tung lastbil.
 • Tung lastbil kan heller inte köra in på Kyrkogatan via Södergatan eller Järnvägsgatan.

Karta över öppna och stängda gator kring Kyrkogatan (Rött streck=stängd gata, grönt streck=öppen gata)

Tidplan

Här kan du ta del av en ungefär tidsplan för ledningsarbetet på Kyrkogatan.

Karta med ungefär tidsplan för ledningsarbetet på Kyrkogatan

Hur påverkar arbetet området?

 • Begränsad framkomlighet, framför allt på Kyrkogatan. Vi utför arbetet i etapper och stänger därför av gatan etappvis för fordonstrafik vartefter arbetet utförs.
 • Grävmaskiner och lastbilar kommer befinna sig på den berörda sträckan.
 • Busshållplatsen på Stortorget är stängd. Ny tillfällig hållplats (buss 141) på Kyrkogatan, mellan Almgatan och Bökebergsgatan.
 • Stopp- och parkeringsförbud på Villagatan och Gjuterigatan på grund av omläggning av bussväg till Stationsplan.
 • Vi gör nödvändiga avspärrningar för att skydda alla trafikanter.
 • Vi bedriver arbetet så att gång-, cykel- och biltrafik i så stor utsträckning som möjligt kommer fram till fastigheterna.

Stopp- och parkeringsförbud

Var uppmärksam på att stopp- och parkeringsförbud råder på Villagatan och Gjuterigatan från 7 januari fram till att de avslutar arbetet i sommar. Du som pendlar kan alltså inte längre parkera på Gjuterigatan och Villagatan. Vi hänvisar till pendlarparkeringen på Ågatan mitt emot Optimera. Detta på grund av att vissa busslinjer kör via Villagatan och Gjuterigatan när de ska till Stationsplan.

Pendlarparkering på Ågatan

Förändringar i busstrafiken

Stora delar av Kyrkogatan och busshållplatsen på Stortorget är avstängda. Busstrafiken kör därför alternativa vägar.

Linje 141

Mot Malmö från Svedala Bruksgatan kör bussen rakt fram i rondellen på Börringevägen, ny tillfällig hållplats som heter  Svedala Segestrand läge B. Efter detta fortsätter bussen västerut och kör söderut ned på Nils Fredrikssons gata när den kommer ned till Kyrkogatan tar den höger för att stanna på ny tillfällig hållplats. Efter detta kör bussen norrut på Bökebergsgatan och stannar på ny tillfällig hållplats som heter Mellangatan.

Karta alternativ väg busslinje 141

Busslinje 141 ska enligt planerna köra ordinarie väg från 31 augusti 2019.

Linje 145

Mot Svedala kör bussen från Svedala Aggarpsvägen/Södra infarten, rakt fram på Ågatan (ej in på Timmergatan) samt hela Ågatan fram till rondellen.  Bussen kör av första avfarten till höger och kör längs Kyrkogatan fram till Villagatan, svänger höger in på Villagatan och sedan vänster in på Gjuterigatan till Svedala station.

Mot Trelleborg kör bussen nordväst via Gjuterigatan och sväng höger in på Villahöger. Bussen tar sedan vänster och följer Kyrkogatan fram till rondellen. Därefter tredje avfarten söderut på Ågatan fram till ordinarie körväg.

Karta alternativ väg busslinje 145

Ingen hållplats berörs av denna omläggning.

Busslinje 145 ska enligt planerna köra ordinarie väg från 1 september 2019.

Linje 165

Mot Lund kör bussen nordväst via Gjuterigatan och svänger höger in på Villagatan, för att sedan köra vidare ordinarie rutten.

Karta alternativ väg busslinje 165

Busslinje 165 ska enligt planerna köra ordinarie väg från 31 augusti 2019.

Sök din resa via Skånetrafikens app eller webbplats

Få driftinformation via sms eller mejl, när vi stänger av vattnet

Vi informerar i förväg här på webbplatsen svedala.se, Svedala kommuns Facebooksida samt via sms när vi planerar att stänga av vattnet. Passa på att registrera ditt mobilnummer hos oss så att du inte missar viktig information. Entreprenör Gösta Ahlqvist AB informerar ibland endast de boende när det är bara de som är berörda av avstängningarna.

Anmäl dig för att få sms eller mejl vid driftstörningar som till exempel vattenavstängning

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. 

Spillvatten kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Spillvatten är det som många kallar avloppsvatten.

Informationsmöte 27 november 2018

Välkommen till informationsmöte om arbetet på Kyrkogatan, tisdag 27 november kl 18! Svedala Fjärrvärme och vår entreprenör, som ska utföra arbetet med att byta ledningar, är också på plats.

Vi håller informationsmötet i Naverlönnsalen i Svedala kommunhus. Gå in genom grinden mot Småskolan och upp i trappa B. Naverlönnsalen ligger på tredje våningen.

Aktuellt om arbetet på Kyrkogatan

Utskick till berörda

Publicerad 2018-10-25 kl 16:12
Sidansvarig: Nina Gilljam
Uppdaterad 2019-07-15 kl 14:04