Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Miljöstrategi

Foto: Marie Linnér

Kontakt

Linda Wolski
Miljöstrateg
040-626 80 10
linda.wolski@svedala.se

Utifrån de nationella och regionala miljökvalitetsmålen har Svedala kommun utformat sitt miljömålsprogram. Programmet syftar mot ett långsiktigt hållbart samhälle där de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation. Miljömålsprogrammet syftar till att vara vägledande för anställda likväl som för beslutsfattare inom Svedala kommun.

Det senaste miljömålsprogrammet antogs 2014 och gäller till 2020. Svedala kommuns miljömålsprogram vägleder kommunen i sitt miljömålsarbete och spänner över samtliga verksamhetsgrenar och funktioner. I miljömålsprogrammet finns en mängd åtgärder som kommunen ska vidta för att nå de av riksdagen uppställda miljömålen.

Publicerad 2016-05-18 kl 14:48
Sidansvarig: Karin Bugge
Uppdaterad 2017-03-13 kl 15:58