Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hållbar utveckling

Kontakt

Fredric Palm
Strategisk planeringschef
040-626 83 91
fredric.palm@svedala.se

Begreppet Hållbar utveckling fick internationell spridning i samband med FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid’’ som kom 1987. Här beskriver vi Svedala kommuns strategiska arbete för en hållbar utveckling.

Hållbara utveckling illustrerad som en bröllopstårta. Illustration.

Hållbara utveckling illustrerad som en bröllopstårta. Illustration: globalamalen.se

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina”. Hållbar utveckling beskrivs innefatta de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. I början illustrerades dessa som tre likvärdiga, i varandra överlappande cirklar. Sedan de globala målen antogs av FN år 2015 har man alltmer övergått till att illustrera dessa som en bröllopstårta där den miljömässiga dimensionen och de planetära gränserna anses utgöra grunden för de ovanliggande dimensionerna social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsmålen utgår numera mer från ett synsätt som handlar om att aktivt återskapa och återställa förstörda ekosystem och sociala och ekonomiska förhållanden snarare än att bara minska den negativa påverkan.

Miljömålsprogrammet

Det senast beslutade miljömålsprogrammet antogs 2014 och har sedan dess väglett det samlade miljöarbetet inom kommunen men även gentemot kommuninvånare och verksamma. År 2020 var slutår dels för kommunens miljömålsprogram, men det var också det målår som riksdagen satte upp när miljömålen antogs 1999. Ambitionen var att de 16 miljömålen skulle vara uppfyllda inom en generation. I dokumenten nedan kan du ta del av det senaste miljömålsprogrammet och den samlande uppföljningen av arbetet.

Miljömålsprogram Svedala kommun 2014

Uppföljning av miljömålsprogrammet 2014-2020

Testa din klimatpåverkan på webbplatsen Klimatkontot

Agenda 2030 - globala hållbarhetsmål

År 2015 antog världens ledare (FN) rapporten Agenda 2030 och dess globala hållbarhetsmål. De nya globala målen gäller fram till 2030. Den samlade Agenda 2030 visar hur målen hänger nära samman och i själva verket är odelbara. Eftersom målen som rör klimat, vatten och biologisk mångfald är av grundläggande betydelse för vårt fortsatta välstånd så har kommunen valt att i denna första etapp lyfta dessa och konkretisera vad de betyder i det lokala sammanhanget som rör Svedala kommun.

De 17 globala målen. Illustration.

De 17 globala målen för en hållbar utveckling. Illustration: globalamalen.se

 

Större bild av de 17 globala målen för hållbar utveckling

Publicerad 2021-05-24 kl 12:20
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2021-05-24 kl 15:17