Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bredband för byalag och samfällighetsnät

Kontakt

Niclas Söderlund
IT-chef
040-626 84 01
niclas.soderlund@svedala.se

Det finns idag många lyckade exempel på byalag och samfällighetsföreningar där hushållen tillsammans jobbat för att bygga ett eget fibernät. I kommunen finns till exempel BaraFiber.

BaraFiber har främst vuxit fram som ett alternativ för landsbygd där marknaden inte bygger ut sina nät i alls samma takt som inom tätorten. För att även hushåll utanför tätorten ska nå bredbandsmålen finns det landsbygdsstöd för utbyggnad av fibernät.

Hur startar vi?

Identifiera intresset för anslutning av fiber. Ibland är detta svårt och därför har kommunen tagit fram en intresseanmälan. Uppgifterna kan plockas fram efter behov. Det är självklart valfritt om ni vill använda sidan eller inte.

Intresseanmälan för bredbandsanslutning

Vilka delar kan innefattas i projektet?

Ett nät ska projekteras, pengar som kan sökas för fiber på landsbygd ska sökas, operatörer ska kunna förse nätet med tjänster (internet, telefoni, tv) efter era behov, hur finansieras nätet, ska nätet ägas av föreningen eller av en annan nätägare. Nätet ska sen byggas och till sist ska tjänster levereras. Punkterna måste redas ut för att komma vidare och oftast finns inte tiden eller kunskapen inom byalaget/föreningen.

Hur kan vi få hjälp?

En del av kommunens bredbandsstrategi är att vi underlättar till exempel kontakten mellan er och företag som kan driva projektet vidare. I det läget är intresseanmälan ett bra underlag. Vi har ibland också kanalisation som en aktör på marknaden kan låna om det av kommunen bedöms möjligt och gynnar gynnar samhället.

Kommunen bygger inte nät i egen regi till hushåll och levererar inga förädlade tjänster som bredband, tv eller telefoni till slutkunder. Kommunen agerar som en accelerator för att underlätta på bästa sätt för de olika aktörer och medborgarprojekt som vill bygga bredband i kommunen.   

Intresseanmälan för anslutning av fiber

Operatörer verksamma i kommunen

Operatörer som hjälper till med fiber till byalag och samfälligheter

Publicerad 2016-06-03 kl 11:24
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-04-05 kl 16:11