Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan för fastigheten Svedala 122:87 i Norra industriområdet, Svedala kommun, Skåne län

Kontakt

August Grundtman
Planarkitekt
040-626 82 09
august.grundtman@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 8118
karin.gullberg@svedala.se

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Svedala 122:87 i Norra industriområdet, Svedala kommun, Skåne län. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för idrottsanläggning (huvudsaklig användning), detaljhandel, kontor och verksamheter. Bebyggelsen ska skyddas mot stora regnmängder.

Planområdet ligger i Norra Industriområdet inom Svedala tätort, i söder avgränsat av Hyltarpsvägen, i norr av Verkstadsgatan och i öster av Företagsgatan. Den planerade åtgärden avser ändra markanvändning för att möjliggöra en idrottsanläggning i befintlig lokal. För att detaljplanen ska fungera över tid tillåts en flexibel markanvändning av kvartersmarken i form av detaljhandel, kontor och verksamheter.

Planen är förenlig med kommunens översiktsplan 2018 och länsstyrelsens granskningsutlåtande.

Samrådshandlingar


Utställning av planförslag

Planförslaget finns utställt 17 maj 2021-6 juni 2021 på biblioteket i Svedala, i Kundservice i kommunhuset och på Strategisk planeringsenhet samt här på svedala.se.

 

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslaget till Strategisk planering i Svedala kommun, under samrådstiden dock senast 6 juni 2021.

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

  • Namnteckning

  • Namnförtydligande

  • Fastighetsbeteckning

  • Adress

  • Planens namn (Detaljplan för fastigheten Svedala 122:87 i Norra industriområdet, Svedala kommun, Skåne län)

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Fastighetsägare ska underrätta eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

 

Frågor om planen besvaras av planarkitekt August Grundtman eller stadsarkitekt Karin Gullberg.

Publicerad 2021-05-12 kl 09:41
Sidansvarig: Gabriella Göland