Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan för Svedala 122:71 i Svedala kommun, Skåne län-Lidl

Kontakt

Joakim Axelsson
Planarkitekt
040-626 8113
joakim.axelsson@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 8118
karin.gullberg@svedala.se
Gabriella Göland
Nämndsekreterare/Planadministratör
040-626 8357
gabriella.goland@svedala.se

Vi har tagit fram föreslagen detaljplan för att pröva möjligheten att tillåta livsmedelshandel i den östligaste delen av Norra industriområdet, inom fastigheten Svedala 122:71m.m. Detaljplanen ska bidra med att öka det kommersiella utbudet i Svedala kommun. Planförslaget är förenlig med vår översiktsplan 2018 för Svedala kommun.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Utredningar

Minnesanteckningar och presentation

 

Utställning av planförslag

Planförslaget finns utställt 6 juli-25 augusti 2020 på biblioteken i Svedala, Bara, Klågerup, i Kundservice i kommunhuset och på Strategisk planeringsenhet samt här på svedala.se.

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslaget till Strategisk planering i Svedala kommun, under granskningstiden dock senast 25 augutsti 2020. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

Namnteckning
Namnförtydligande
Fastighetsbeteckning
Adress
Planens namn (Svedala 122:71-Lidl)

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Fastighetsägare ska underrätta eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

 

Publicerad 2019-12-06 kl 08:02
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-07-02 kl 12:02