Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan för Svedala 100:242 m.fl. Östra Industriområdet 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Kontakt

Lowe Kisiel
Planarkitekt
040-626 8209
lowe.kisiel@svedala.se

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bebyggelse för detaljhandel, kontor, verksamheter, industri (icke störande), idrotts- och sportanläggning och en transformatorstation inom Svedala 100:242 och Svedala 100:13.

Granskningshandlingar

 

Samrådshandlingar

Utredningar

Senaste informationen

Utställning av planförslaget

Planförslaget finns utställt fr o m 18 november 2019 t om 8 december 2019, och finns tillgängligt på kommunens bibliotek i Svedala, Klågerup och Bara, i kundservice i kommunhusets entré, på strategiska planeringsenheten samt på Svedala kommuns hemsida www.svedala.se

Lämna synpunkter

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Svedala kommun, Strategisk planeringsenhet, senast 8 december 2019. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt planens namn, Svedala 100:242 m.fl., Östra Industriområdet 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster ska bli underrättade av fastighetsägaren.

Kontakt

Lowe Kisiel, planarkitekt, e-post lowe.kisiel@svedala.se, telefon 040–626 82 09 eller Karin Gullberg, stadsarkitekt, karin.gullberg@svedala.se, 040–626 81 18.

Publicerad 2019-06-07 kl 14:19
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2019-06-24 kl 08:23