Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2, ”Skabersjö skola”, Svedala kommun, Skåne län

Kontakt

Jeanette Widen Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 8395
Jeanette.WidenGabrielsson@svedala.se

Detaljplaneändringen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en tillbyggnad på 60 kvm på norra fasaden av byggnaden inom kryssmark i gällande detaljplan. För gällande detaljplan ska kunna möjliggöra denna prövning behöver planbestämmelse gällande begränsningar av markens bebyggnad ändras i plankartan. Kompletteringen syftar även till att ändra utfartsförbud i gällande detaljplan till att tillåta in- och utfart till befintlig parkering.

Granskningshandlingar

Beslut från plan- och exploateringsutskottet 2019-03-07-Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola"

Planbeskrivning-Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola"

Plankarta-Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola"

Genomförandebeskrivning-Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola"

Underrättelse-Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola"

Samrådsredogörelse-Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola"

Samrådshandlingar

Senaste informationen

Planförslaget finns utställt från och med 11 mars  2019 till och med 24 mars  2019 och finns tillgängligt på kommunens bibliotek i Svedala, Klågerup och Bara, i kundservice och på strategisk planeringsenhet i kommunhuset samt på svedala.se.

Lämna synpunkter

Skicka in dina skriftliga synpunkter på förslaget inom granskningstiden senast den 24 mars 2019 .  Dina synpunkter ska ha inkommit till oss senast 25 mars 2019. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Dina synpunkter ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt planens namn Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola".

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedela.se

Eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster ska bli underrättade av fastighetsägaren.

Frågor om planen

Kontakta planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson, jeanette.widenGabrielsson@svedala.se , eller 040-626 83 95 eller stadsarkitekt Karin Gullberg, karin.gullberg@svedala.se, 040-626 81 18.

Publicerad 2019-01-10 kl 12:40
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2019-03-11 kl 10:03