Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Samråd översiktsplan 2018

Kontakt

Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 83 95
jeanette.widengabrielsson@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se

Välkommen att tycka till om kommunens översiktsplan 2018. Nytt för i år är att du kan tycka till om översiktsplanen digitalt, via svedala.se. Du kan också besöka våra samrådsmöten som vi håller på olika ställen i kommunen. Översiktsplanen 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Den bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen var ute för samråd 1 november - 31 december 2017.

Ladda ner översiktsplanen 2018

Bilagor översiktsplanen 2018

Beslutsunderlag översiktsplanen 2018

Vad händer efter samrådet

Alla inkomna synpunkter sammanställer vi i en samrådsredogörelse efter samrådstiden. Därefter tar vi fram ett planförslag för utställning. Planförslaget beslutar kommunstyrelsen om och vi ställer ut det under två månader. Tidsplaneringen utgår från målsättningen att kommunfullmäktige ska kunna anta översiktsplanen i slutet av 2018.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:07
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2018-04-20 kl 10:41