Stäng

Markanvisning Klågerup

Klågerups norra idrottsplats med område samt yta för padelhall (blått område)

Kontakt

Mikael Lideflo
Exploateringsingenjör
040-626 80 80
markanvisning@svedala.se

Svedala kommun bjuder in till markanvisning för uppförande av padelhall inom Klågerups norra idrottsplats, del av fastigheten Klågerup 4:1, i Svedala kommun.

Klågerups norra idrottsplats är beläget inom den nordöstra delen av tätorten Klågerup precis öster om bostadsområdet Klågerups backar (Mårten Bengtssons väg med flera) och norr om Bangårdsvägen/Jacob Hanssons väg.

Inbjudan till markanvisning Klågerups norra idrottsplats

Markanvisningen ger olika byggherrar möjlighet att inkomma med förslag om utformning, innehåll och placering av en padelhall inklusive utemiljö i anslutning till denna för en anläggning som kan innehålla ett flertal padelbanor, gym, kafé och omklädningsmöjligheter.

Utöver den nya padelhallen kommer kommunen att inom området uppföra en egen byggnad om cirka 700 m2 med ett preliminärt innehåll bestående av träningshall, omklädning, kiosk och förråd.

Inom och intill fastigheten finns sedan tidigare en fotbollsplan i gräs, träningsplaner, tennisbana och boulebanor samt yta för parkering som ska bevaras och utvecklas.

Lämna in anbud 

Anbud med förslag ska lämnas in till Svedala kommun enligt anvisningar i programmet för markanvisningen. 
Senast 15 oktober 2021 vill Svedala kommun ha in förslaget.

Handlingar och underlag till markanvisningen

Frågor och svar

Här presenterar vi inkomna frågor och svar om markanvisningen.

Byggklar mark. Hur menar ni då? 

Svar: Jag antar att du menar ”byggbar” under avsnitt 8 sidan 8. Med byggbar menas att kommunen garanterar att arkeologi är utförd och avslutad, att marken inte innehåller föroreningar att en byggnation omöjliggörs och att det inte finns några ledningar där byggnaden placeras. Med byggbar garanteras inte att marken har tillräcklig bärighet för planerad byggnation så det kan bli aktuellt med grundförstärkande åtgärder i enlighet med den geotekniska undersökningen från 2012.

Publicerad 2021-09-16 kl 08:48
Sidansvarig: August Grundtman
Uppdaterad 2021-11-10 kl 10:10