Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan för Svedala 25:17 m.fl., ”Nils Fredriksson Utbildning”, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Kontakt

Lowe Kisiel
Planarkitekt
040-626 8209
lowe.kisiel@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 8118
karin.gullberg@svedala.se

Föreslagen detaljplan har tagits fram för att pröva lämpligheten för ny bebyggelse i form av kompletterande skolbyggnad inom gymnasieskolans område ”Nils Fredriksson Utbildning” i öster och möjliga framtida byggnad inklusive bostäder i väster. För att detaljplanen ska möjliggöra en flexibel användning och fungera över tid prövas markanvändning (utöver skola och bostäder) för centrumverksamhet och parkering.

Antagandehandlingar

 

Senast informationen

Detaljplan för Svedala 25:17 m.fl., ”Nils Fredriksson Utbildning”, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län vann laga kraft 20 oktober 2020.

 

Publicerad 2020-01-31 kl 12:27
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-10-21 kl 16:06