Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Segeå

Kontakt

Christel Strömsholm Trulsson
Projektledare
040-626 83 50
christel.stromsholmtrulsson@svedala.se

Svedala kommun är med i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Segeå löper genom sju skånska kommuner. Inom Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd arbetar vi med recipientkontroll, fiskeundersökningar, ger yttranden till olika myndigheter och andra över frågor som berör Segeå.

Vi arbetar också sedan år 2000 med det så kallade Segeåprojektet där syftet är att Segeå ska nå en god ekologisk status. Vi anlägger våtmarker som ska reducera närsalter (kväve och fosfor) ut till havet och öka den biologiska mångfalden i och kring Segeå. Vi gör utredningar och försöker finna lösningar som kan förbättra statusen i ån.

Segeås webbplats

Publicerad 2016-05-20 kl 16:01
Sidansvarig: Linda Holst