Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Egenkontroll livsmedelssäkerhet

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. En god och genomtänkt egenkontroll innebär att du minskar riskerna för kunders ohälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din restaurang eller livsmedelsbutik.

Det är alltid livsmedelsföretagaren som har ansvaret för att livsmedlen som släpps ut på marknaden är hälsomässigt säkra, rätt märkta och att de kan spåras.

System för egenkontroll

Enligt Europaparlamentets livsmedelslagstiftning måste du ha ett system för egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redlighet.

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att se till att du har ett fullständigt och väl fungerande system för egenkontroll.

Samlad information i en pärm

Skaffa gärna en pärm med register för ditt system för egenkontroll. I pärmen ska dina skriftliga rutiner finnas. Här ska du också spara dokumentationen av kontroller (journal för egenkontroll) och beskrivning av hur du hanterat eventuella problem (avvikelser och korrigerande åtgärder). Spara dokumentationen och var beredd att visa upp den vid kontrollen.

Förslag på egenkontrollprogram 

Du kan också läsa Bygg- och miljökontorets förslag på hur du bygger upp ditt egenkontrollprogram men glöm inte att alla verksamheter är unika och att du måste se till att egenkontrollen är anpassad för just din verksamhet.

Förslag på egenkontrollprogram

Publicerad 2016-05-18 kl 13:32
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2018-08-13 kl 17:19