Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Lediga tomter och tomtkö

Kontakt

Jesper Wern
Exploateringsingenjör
040-626 84 42
jesper.wern@svedala.se
Kundservice
För administrativa frågor kring tomtkön
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Information om fördelning av kommunens tomter i Åkerbruket och Bara backar kommer att meddelas på den här sidan inom kort.

Vi säljer villatomter genom kommunens tomtkö till privatpersoner som vill bygga sitt eget hus.

Genom tomtkön fördelas:

  • tomter som är avsedda för uppförande av småhus som väljs och byggs i egen regi)  
  • tomter för grupphus, som ska upplåtas med äganderätt eller bostadsrätt. Vi fördelar inte färdigbyggda småhus.

Tomtköavgiften, som för närvarande är 220 kronor per kalenderår, ska vara betald vid fördelningstillfället.

Regler för tomtkö

Information om kommunala tomter för småhus och grupphus 

Anmäl dig till tomt- och småhuskön 

Kommunala tomter

Till tomtkön sker registrering på följande alternativ enligt de val du gjort i anmälan till tomtkön:

  1. Småhuskö i Svedala
  2. Småhuskö i Bara
  3. Småhuskö i Klågerup
  4. Tomtkö i Svedala
  5. Tomtkö i Bara
  6. Tomtkö i Klågerup

Registrering sker inte till enskilda projekt.

Vill du senare anmäla dig för ytterligare alternativ registrera det valet som en ny anmälan. Avgiften för tomtkö gäller för alla alternativ, 1-6.

Områden som fördelas genom tomtkön

Varje år upprättar vi ett program för bostadsbyggande för de närmaste fem åren. 

Kommunens exploateringsprogram för bostäder och industri 2017-2021

Köregler för hyreslägenheter i flerbostadshus

Observera att genom tomtkön fördelas inte hyreslägenheter i flerbostadshus. Det finns flera privata hyresvärdar i kommunen. Vi äger bostadsbolaget Svedalahem som hyr ut lägenheter. På Svedalahems webbplats kan du läsa mer om köregler för hyresrätter. Där kan du också söka efter lediga bostäder.

Så här fungerar Svedalahems bostadskö

Sök lediga bostäder hos Svedalahem

Publicerad 2016-04-06 kl 11:51
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2018-05-08 kl 10:20