Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Lediga tomter och tomtkö

Kontakt

Gustav Svebring
Exploateringssamordnare
040-626 80 80
gustav.svebring@svedala.se

Vi säljer villatomter genom kommunens tomtkö till privatpersoner som vill bygga sitt eget hus.

Tomtkö och köregler för tomt och småhus

Genom tomtkön fördelas:

  • tomter, som är avsedda för uppförande av småhus i form av styckehus (byggande i egen regi)  
  • tomter för grupphus, som ska upplåtas med äganderätt eller bostadsrätt. Kommunen fördelar inte färdigbyggda småhus.

Tomtköavgiften, som för närvarande är 220 kronor per kalenderår, ska vara betald vid fördelningstillfället. Du kan läsa var i kommunen tomter kommer att säljas för nybyggnation av hus i länken om information om kommunala tomter för småhus och grupphus.

Mer information om kommunala tomter för småhus och grupphus

Anmälan till tomt- och småhuskön

Kommunala tomter

Till tomtkön sker registrering på följande alternativ enligt de val som du gjort i anmälan till tomtkön:

  1. Styckehustomt i Svedala
  2. Styckehustomt i Bara
  3. Styckehustomt i Klågerup
  4. Tomt för grupphus i Svedala
  5. Tomt för grupphus i Bara
  6. Tomt för grupphus i Klågerup

Registrering sker inte till enskilda projekt.

Vill sökande senare anmäla sig för ytterligare alternativ registreras det valet som ny anmälan. Tomtköavgiften gäller för alla alternativen 1-6 ovan.

Områden som kommer att fördelas genom tomtkön

Varje år upprättar kommunen ett program för bostadsbyggande för de närmaste fem åren. 

Kommunens exploateringsprogram för bostäder och industri 2017-2021

Regler för tomtkö

Köregler för hyreslägenheter i flerbostadshus

Observera att genom tomtkön fördelas inte hyreslägenheter i flerbostadshus. Det finns flera privata hyresvärdar i Svedala kommun. Svedala kommun äger bostadsbolaget Svedalahem som hyr ut lägenheter. På deras webbplats kan du läsa mer om köregler för hyresrätter. Du kan också där söka efter lediga bostäder.

Läs mer om köregler för att hitta en hyreslägenhet hos Svedalahem

Sök lediga bostäder hos Svedalahem

Publicerad 2016-04-06 kl 11:51
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2017-09-11 kl 15:55