Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Klagomål och anmälan om olägenhet

Kontakt

Om du upplever en (eller flera) olägenheter som kan leda till ohälsa för dig kan du göra en anmälan till kommunen, som sedan kan handlägga klagomålet enligt miljöbalken. Om det visar sig att det föreligger risk för människors hälsa eller miljön kan bygg- och miljönämnden fatta beslut om restriktioner eller förbud.

Vad är en olägenhet för människors hälsa eller miljön?

I Miljöbalken definieras en olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Vi får in klagomål på bl.a. vedeldning, nedskräpning, buller från fläktar, restauranger eller andra verksamheter, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel inomhus, låg temperatur inomhus, dålig ventilation samt andra inomhusmiljöproblem. I första hand bör du kontakta fastighetsägaren om du upplever problem med inomhusmiljö.

Vad kan kommunen göra?

Det bästa är om du själv kan kontakta fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren för att försöka komma fram till en lösning tillsammans. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren bör få rimlig tid på sig att utreda problemet och vidta åtgärder. Om du inte får gehör för ditt klagomål kan du ta kontakt med kommunen för att få ärendet utrett. Innan du kontaktar kommunen är det bra om du fyller i en s.k. störningsdagbok där du under minst 2 veckor för antecknar om olägenheten. Störningsdagboken finns i blanketten Anmälan om olägenhet, blanketten hittar du här:

Anmälan om olägenhet

När en anmälan om olägenhet kommer in till kommunen bedöms om olägenheten är en risk för människors hälsa och/eller miljön. För att kunna göra en så bra och välgrundad bedömning som möjligt är det bra om kommunen får så mycket information som möjligt i ärendet.

Anonyma klagomål

Det går bra att göra en anonym anmälan men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras, eller att ditt klagomål kanske inte kan handläggas alls. Det går inte att juridiskt driva ett ärende rörande en störning om vi inte det går att påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd.

Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Klagomål som inte omfattas av miljöbalken, till exempel vilda djur som älgar, rådjur, skabbrävar, grävningar, insekter eller fåglar har vi ingen möjlighet att handlägga och därför avvisas dessa klagomål.

Publicerad 2020-04-27 kl 14:35
Sidansvarig: Linda Holst