Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bygglovsbefriade åtgärder

Inom detaljplanelagt område

Riksdagen har 4 juni 2014 beslutat om vissa ändringar för en- och tvåbostadshus i Plan- och bygglagen (PBL) som gäller från och med 2 juli 2014.

Ändringarna avser bygglovsbefrielse för uppförande av komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 25 m2 och med högsta höjd på 4 m, tillbyggnad med max 15 m2, uppförande av två takkupor och inredande med ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus.

Bygglovsplikten har i dessa fall ändrats till att bli en anmälan. Anmälan ska i stort sätt innehålla samma handlingar som i en ansökan om bygglov.

Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked. Saknas startbesked kan sanktionsavgift på flera tiotusentals kronor dömas ut.

Utom detaljplanelagt område

Bygg- och miljönämnden har beslutat att anta en praxis för vad som inryms i begreppet bygglovbefriad mindre tillbyggnad respektive komplementbyggnad för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område i Svedala kommun.

Råd och riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder

Övriga upplysningar

Bygglovbefrielsen gäller inte byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Om du är osäker, kontakta Bygg- och miljökontoret för att kontrollera vad som gäller just din fastighet. 

Publicerad 2016-05-26 kl 10:35
Sidansvarig: My Gunnarsson