Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bygglovsbefriade åtgärder

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Telefontider handläggare och inspektör
Måndag kl 10:00–12:00
Torsdag kl 13:00–15:00
Telefontider administratör
Tisdag kl 10:00–12:00
Onsdag kl 10:00–12:00

Exempel på bygglovsbefriande åtgärder:

  • Mur, plank och staket
  • Uterum, uteplats och altan
  • Skärmtak över uteplats
  • Friggebod
  • Solceller
  • Pool, pooltak
  • Skyltar

Ändringarna avser bygglovsbefrielse för uppförande av komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 25 m2 och med högsta höjd på 4 m, tillbyggnad med max 15 m2, uppförande av två takkupor och inredande med ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus.

Bygglovsplikten har i dessa fall ändrats till att bli en anmälan. Anmälan ska i stort sätt innehålla samma handlingar som i en ansökan om bygglov.

Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked. Saknas startbesked kan sanktionsavgift dömas ut.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att anta en praxis för vad som inryms i begreppet bygglovbefriad mindre tillbyggnad respektive komplementbyggnad för en- och tvåbostadshus utanför planlagt område i Svedala kommun.

Övriga upplysningar

Bygglovbefrielsen gäller inte byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Om du är osäker, kontakta oss på Bygg- och miljöenheten för att kontrollera vad som gäller just din fastighet. 

Har du ett pågående ärende?

Kontakta oss via mejl registrator.bmn@svedala.se

Uppge följande:

  1. Diarienummer
  2. Fastighetsbeteckning
Publicerad 2016-05-26 kl 10:35
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-05-16 kl 14:50