Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Anmäla byggnadsåtgärder

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

En åtgärd som inte behöver bygglov kan behöva en anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är:

 • ändring av byggnadens konstruktion
 • installation av eldstäder
 • installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnaden
 • uppförande av vissa komplementbyggnader
 • mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus
 • byggande av takkupor
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Anmäl byggnadsåtgärder (E-tjänst eller blankett) (E-tjänst via webbplatsen "Mittbygge".)

Om att bygga och renovera eller bygga nytt på webbplatsen Mittbygge

Frågor och svar om bygglov

Här hittar du vanliga frågor och svar om bygglov (välj kategori Bygglov)

Har du ett pågående ärende?

Kontakta oss via mejl kommunen@svedala.se

Uppge följande:

 1. Diarienummer
 2. Fastighetsbeteckning

Ta del av bygglovshandlingar

Om du önskar ta del av handlingar i ett äldre ärende hjälper vi dig gärna. Kontakta Kundservice på telefon 040–626 80 00 eller via mejl kommunen@svedala.se.

Uppge följande:

 1. Vilken/vilka handlingar du söker
 2. Fastighetsbeteckning
 3. Adress
 4. Diarienummer, om du har ett sådant.

Frågor och svar om bygglov

Här hittar du vanliga frågor och svar om bygglov (välj kategori Bygglov)

Publicerad 2016-05-23 kl 11:53
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-06-25 kl 17:55