Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Anmäla byggnadsåtgärder

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Telefontider handläggare och inspektör
Måndag kl 10:00–12:00
Torsdag kl 13:00–15:00
Telefontider administratör
Tisdag kl 10:00–12:00
Onsdag kl 10:00–12:00

En åtgärd som inte behöver bygglov kan behöva en anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnadens konstruktion, eldstäder, installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnaden. Du kan även behöva skicka in en anmälan till oss vid uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Anmäl byggnadsåtgärder (E-tjänst eller blankett) (E-tjänst genom webbplatsen "Mittbygge".)

Har du ett pågående ärende?

Kontakta oss via mejl registrator.bmn@svedala.se

Uppge följande:

  1. Diarienummer
  2. Fastighetsbeteckning
Publicerad 2016-05-23 kl 11:53
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-04-17 kl 16:08