Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

anmälan om byggnadsåtgärder

En åtgärd som inte behöver bygglov kan behöva en anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är rivning i vissa fall, ändring av byggnaders konstruktion, planlösning, installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnaden. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan anmälan till Bygg- och miljökontoret behövas.

Inlämning av anmälan

Senast fyra veckor innan du avser starta bygget ska du göra anmälan till kommunen och lämna in följande handlingar: 

 • Anmälan innehållande fastighetsbeteckning, sökande, adress, planerad byggstart, namn på kontrollansvarig, typ av byggnad, ärendets art samt area för åtgärderna (lokalarea eller motsvarande).
 • Projektbeskrivning, lämpligen i form av ritningar.
 • Förslag till kontrollplan, om du redan fått bygglov ska detta anges i anmälan (ange bygg- och miljönämndens ärendenummer).

Har du sen tidigare fått beslut om bygglov har du också fått uppgifter om du behöver lämna ytterligare handlingar för att redovisa hur du uppfyller samhällets krav på byggnadens tekniska egenskaper. Dessa krav finns upptagna i den så kallade byggnadsverkslagen och behandlar:

 • Bärförmåga, stadga och beständighet
 • Brandsäkerhet
 • Hygien, hälsa och miljö
 • Säkerhet vid användning
 • Bullerskydd
 • Hushållning med energi, vatten och avfall
 • Lämplighet för ändamålet
 • Tillgänglighet för rörelsehindrade

Du kan bli ombedd att skicka in ytterligare ritningar eller beskrivningar för att på någon eller några punkter styrka att projektet uppfyller dessa krav. Tänk på att det är du som byggherre som har hela ansvaret för projektets kvalitet. Att kommunen medverkar i hanteringen betyder inte att den tar över ansvaret från dig.

E-tjänst Anmälan om byggnadsåtgärder

Publicerad 2016-05-23 kl 11:53
Sidansvarig: My Gunnarsson
Uppdaterad 2017-08-30 kl 09:43