Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Process vid ansökan om bygglov

Kontakt

Handläggare och inspektörer, telefontid
Måndagar kl 10:00–12:00, torsdagar kl 13:00–15:00. Semesteruppehåll vecka 31.
Administratörer, telefontid
Tisdagar, onsdagar kl 09:30–11:30
Besökstid ersatt med telefontid tillsvidare
Onsdagar kl 15–17
040-626 80 00

Här kan du läsa om handläggningsprocessen vid ansökan om bygglov.

Bekräftelsebrev

Några dagar efter du skickat in din bygglovsansökan skickar vi ut ett brev om att din ansökan har blivit registrerad med information om hur vi vid framtida beslut meddelar dig beslutet.

Äger du fastigheten tillsammans med någon annan och den personen inte skrivit under ansökan får hen också ett brev. Berörda sakägare (grannar) till fastigheten får också ett informationsbrev.

Kompletta handlingar

Vi (handläggarna) bedömer först om ansökan är komplett (det vill säga innehåller alla handlingar som vi behöver för att kunna fatta ett beslut) och om handlingarna är fackmässigt utförda. Om så är fallet får du en bekräftelse inom ett par veckor. Vi hör av oss om vi saknar något och begär en komplettering av dig.

Granskning av din ansökan

Vi (handläggarna) granskar din ansökan och du får ett beslut inom tio veckor, från det att ärendet är komplett. Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Vi (handläggarna) kontaktar dig om du inte uppfyller bestämmelserna och/eller kraven på utformningen.

Handläggaren beviljar eller avslår

Oftast är det vi själva (din handläggare) som fattar beslut om bygglov. I vissa fall måste dock bygg- och miljönämnden ta beslutet. Det är deras delegationsordning (En delegationsordning beskriver hur beslut kan fattas.) som styr vilka beslut som får tas av vem.

Annonserar beslut om bygglov

Bygglov annonserar vi i Post- och inrikestidning enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  Du kan inom fyra veckor överklaga beslutet, från publiceringsdatumet i Post- och inrikestidning.

Annonsering i Post- och inrikes tidning på Bolagsverkets webbplats

 

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslutet genom att skriva till oss varför du anser att beslutet är fel, bifoga gärna handlingar som stödjer din överklagan. Din överklagan måste innehålla fastighetsbeteckningen och/eller diarienumret som beslutet gäller och ska undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. Du kan skicka in din överklagan via e-post,registrator.bmn@svedala.se. Eller via vanlig post till Bygg- och miljökontoret, Kommunhuset, 233 80 Svedala

 

Avgift 

Vi skickar en separat faktura för bygglovet efter beslutet, tänk på att även avslag och avvisade ansökningar kostar. 

Du måste både ha bygglov och startbesked för att få börja bygga.

Startbesked

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked. I vissa enkla bygglovsärenden ingår starbeskedet i bygglovet och då kan du påbörja ditt bygge efter att överklagandetiden gått ut.  

Tekniskt samråd

Kontakta oss för att boka in tid och datum för ett tekniskt samråd som du kan behöva innan byggstart. I ett tekniskt samråd deltar representanter för bygg- och miljökontoret, byggherre, kontrollansvarig och eventuella konsulter.

Slutbesked

Du måste ha ett slutbesked för få lov att använda din nya byggnad.

Har du ett pågående ärende eller vill ta del av bygglovshandlingar?

Uppge följande:

  1. Vilken/vilka handlingar du söker
  2. Fastighetsbeteckning
  3. Adress
  4. Diarienummer, om du har ett pågående ärende. 
Publicerad 2016-04-06 kl 11:57
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-06-12 kl 13:00