Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Aggarpsbron

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Arbete med framtagande av detaljplan för nya Aggarpsbron har återupptagits efter några års stillestånd på grund av låsta markförhandlingar. Den befintliga bron över Sege å är gammal och utgör med sin 90-graderskurva en flaskhals för trafiken till och från Svedala tätort via Södra Infarten och Tegelbruksområdet.

Den planerade och färdigt projekterade nya bron kommer att innebära att dagens 90-graderskurva ersätts med en ny dragning av Ågatan och Aggarpsvägen så att den nya bron bildar en mjuk kurva.

Kringmiljön planeras att ses över i samband med brobytet, dels med anslutning till gång- och cykel-väg söderut mot Aggarpsvallen och dels med anslutning mot gångväg i norr till Tegelbruksområdet. Det planeras även för en fin parkliknande miljö i anslutning till den nya bron.

Miljö och teknik planerar för att kunna byta ut bron under 2017, alternativt 2018, beroende på framdriften i detaljplaneprocessen.

Publicerad 2017-04-11 kl 14:35
Sidansvarig: Alexandra Pamp