Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vedeldning

Kontakt

Karin Bugge
Miljöadministratör
040-626 82 28
karin.bugge@svedala.se

Allmänt

Vid eldning i lokaleldstäder såsom braskaminer, öppna spisar och kakelugnar, finns det risk att närboende kan störas av röken. Felaktig eldning kan påverka luftkvaliteten negativt för ett stort område. Störningen kan bli större om husen ligger tätt, om skorstenen är för låg, eller på grund av höjdskillnader i landskapet.

Eldning i lokaleldstäder inom tättbebyggt område får endast användas för trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid högst två tillfällen per vecka under perioden 1 oktober-30 april eller vid strömavbrott. Elden får startas upp endast en gång per dygn och elden får hållas vid liv cirka fyra timmar per tillfälle. Om braskamin installeras bör den vara Svanen- och/eller P-märkt eftersom en anläggning med en sådan märkning har högre krav på verkningsgrad och låga utsläppsmängder.

För pelletskaminer gäller dock andra principer eftersom dessa har effektivare förbränning och därför ger betydligt lägre utsläpp än braskaminer. Inom tätort förordas trivseleldning med pellets före ved.

Lagstiftning

Var och en som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Enligt miljöbalkens bestämmelser får röken från eldning inte orsaka olägenheter för människors hälsa. Om det finns risk för olägenheter kan bygg- och miljönämnden ställa krav på åtgärder för att störningen ska begränsas. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilt besvärliga fall kan eldning komma att förbjudas helt.

Hälsoeffekter

Utsläpp från vedeldning kan innehålla ett flertal miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller bland annat ämnen som kan vara cancerframkallande och ämnen som kan ge effekter på andningsvägar hos känsliga personer. Utsläppen riskerar att bli avsevärt större vid felaktig eldningsteknik.

Eldningsteknik

För att minimera utsläppen av bland annat kolväten och få en mer fullständig förbränning är det viktigt att snabbt uppnå en hög temperatur vid eldning. Därför bör eldning i så stor utsträckning som möjligt ske i ett sammanhang, det vill säga med så få uppstarter som möjligt. 

Vid dålig lufttillförsel blir förbränningen dålig och röken blir tjock med ett högt  innehåll av sot och tjära. Det är därför viktigt att man får ordentlig fyr och eldar med luft- och rökgasspjäll öppna.

Ett sätt att kontrollera om man har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Kalla dagar kommer röken vid god förbränning att vara vit av vattenånga. Röken ska inte synas förrän den nått ett par meter från skorstenstoppen. Vid varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett "värmedaller". Gulaktig rök betyder att röken innehåller sot och tjära. Svart eller gul rök som luktar får man vid ofullständig förbränning. Askan ska efter att den är kall sorteras som restavfall, det vill säga läggas i torr fraktion i soptunnan.

Generella regler vid småskalig eldning

  • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur.
  • Se till att lufttillförseln är god.
  • Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken kommer att utsätta någon för olägenheter.
  • Det är inte tillåtet att elda annat än rent trä, briketter eller pellets.
  • Eldning med avfall är förbjudet.

Anmälan

En bygganmälan ska göras till Bygg- och miljökontoret vid installation eller väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler.

Anmälan

Publicerad 2016-05-18 kl 13:41
Sidansvarig: My Gunnarsson