Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Buller och luftkvalitet

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
040-626 80 00
Registrator.bmn@svedala.se

Buller

Buller upplevs idag av många människor som ett av de största miljöproblemen. Enheten för buller är decibel (dB) och uttrycks i en logaritmisk skala. En förändring av ljudnivån med 10 dB(A) upplevs som en ungefärlig fördubbling eller halvering av ljudet.

Luftkvalitet

Studier visar att det finns tydliga samband mellan negativa effekter på människors hälsa och halter av olika föroreningar i utomhusluften. Effekterna har också visat sig uppstå vid lägre nivåer än man tidigare trott. Svedala kommun är medlem i Skånes Luftvårdsförbund som är ett samarbete mellan kommuner, länsstyrelsen, olika industriföretag, Region Skåne med flera.

Luftföroreningar i Svedala kommun, utdrag ur rapport från Skånes Luftvårdsförbund 

Publicerad 2016-03-23 kl 13:43
Sidansvarig: My Gunnarsson