Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Information om hemtjänstval

Kontakt

Joakim Thuresson
Biträdande områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 75
joakim.thuresson@svedala.se

Här hittar du information som kan vara till hjälp inom ramen för hemtjänstval.

Valfrihetswebben

Valfrihetswebben är den nationella annonsplatsen där samtliga tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) ska annonseras. Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att utveckla och driva Valfrihetswebben så att den svarar mot behovet av en lättillgänglig, sökbar och kostnadsfri information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem. Upphandlingsmyndigheten ger även stöd i frågor som rör handläggning av ansökningar, kravställning och avtalsuppföljning inom valfrihetssystem.

Webbplats Valfrihetswebben

Tillväxtverkets publikationer

Tillväxtverket information till företag inom service, vård eller omsorg.

Webbplats Tillväxtverket

Kollektivavtal vård och omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Landsting kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för drygt 1,1 miljoner medarbetare. Förbundet är därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation. För de kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta tecknar Pacta motsvarande kollektivavtal.

Webbplats Sveriges Kommuner och Landsting

Blankett begäran/svar offentliga uppgifter

Den här blanketten kan användas av dig som ska lämna anbud enligt 13 kap. 2 och 3 §§ samt 19 kap. 18 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Blanketten kan även användas av dig som vill få information om ett företag sköter sina skatter och avgifter.

Webbplats Skatteverkets blankett SKV4820

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets guide till systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Broschyr samordningsansvaret för arbetsmiljön

Denna broschyr handlar om vem som har ansvar för arbetsmiljön när flera företag samtidigt arbetar på samma arbetsställe. Det är viktigt att veta vem som har ansvar så att det inte faller mellan stolarna. Broschyren bygger på reglerna om ansvar för samordning av skyddsåtgärder som finns i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.

Broschyr "Samordningsansvaret för arbetsmiljön" på Arbetsmiljöverkets webbplats

Inloggning till stödsystem för utförare

Vid inloggning får utföraren endast åtkomst till de brukare som har valt dem.

Lifecare utförare inloggning

Publicerad 2016-06-07 kl 16:19
Sidansvarig: Ingrid Kjellberg
Uppdaterad 2021-02-01 kl 13:54