Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

e-faktura, E-handel

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se
InExchange
Fakturahantering
0500-44 63 60
https://www.inexchange.se/kontakt/

E-faktura

För att effektivisera hanteringen av kommunens leverantörsfakturor samt minska antalet pappersfakturor önskar kommunen ta emot elektroniska fakturor från våra leverantörer.

En elektronisk faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Inskannade PDF-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor då dessa är bilder och kräver manuell behandling.

Svedala kommun använder sig av InExchange för distribution av e-fakturor. För de leverantörer som inte har ett eget avtal för leverans av e-fakturor finns möjligheten att registrera fakturan via InExchange.

Registrera din faktura som e-faktura

E-handel

Svedala kommun arbetar för tillfället inte med e-handel.

Med e-handel menas ett sätt att skapa effektivare inköpsprocesser med IT som stöd. Det handlar om att använda IT-stöd för hela arbetsflödet från beställning via leverans till fakturahantering.

E-handel ger kommunen möjligheter att genom IT-stöd göra leverantörer, avtalade priser mer lättillgängliga för beställaren. När IT-stöd används i hela processen så kan kommunens inköp följas upp på ett effektivare sätt.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:48
Sidansvarig: Robert Aradszky