Stäng

Eldning

Majbrasa och valborgsbål vid Tvillingdammarna i Bara. Foto: Leif Öst

Kontakt

Tänk på att alltid kontakta Bygg- och miljökontoret i kommunen för att få information om var du får elda. I vissa fall kräver Polisen tillstånd. När du ska elda ett bål bör du också kontakta räddningstjänsten för att försäkra dig om att det inte föreligger eldningsförbud.

Eldningsförbud kan råda vid torka

Räddningstjänsten eller länsstyrelsen utfärdar eldningsförbud under vissa väderförhållanden. Information om rådande förhållanden får du i media, av länsstyrelsen eller räddningstjänsten men också från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) brandriskkartor. Dessa grundar sig på SMHIs uträkningar av markens fuktighet och därmed risken för brandspridning. Du kan också ladda ner appen Brandrisk ute på Apple store eller Google play, som hjälper dig att ha koll på risken för gräs- och skogsbränder.

Karta med information om vilka kommuner som har eldningsförbud på Krisinformation.se

Appen Brandrisk på dinsäkerhet.se

Mer att tänka på vid eldning

Eldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden. Vid placering av majbrasa ska rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.

Brandsläckningsutrustning ska finnas lättillgängligt. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar. Utse en person som ansvarar för elden och dess bevakning. Den ansvariga ska se till att elden släcks senast kl 00:00. Kom ihåg att kontakta fastighetsägare i god tid före eldning.

Skänk en tanke till igelkottarna!

Högar med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för bland annat igelkottar. När till exempel brasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla.

Igelkottar är långsamma, nattaktiva djur och de söker sig gärna ner i hålor för att gömma sig. Det gör att de kanske inte tar sig ut, eller att de brännskadas, när brasan tänds på. Igelkottar som ännu inte vaktat går en plågsam död till mötes om brasan tänds utan att först ha kontrollerats.

Det finns några enkla åtgärder som du kan ta till:

  • Försäkra dig om att inga djur bosatt sig i rishögen. Även om riset till bålet samlats ihop nyligen bör rishögen kontrolleras. Ett bra sätt är att dagen innan, eller samma dag, flytta rishögen en bit bort och söka igenom rishögen innan den tänds på. Är brasan stor kan det vara bra att använda en lång planka för att häva upp brasan.
  • Informera föreningar och andra som anordnar bål och brasor om vikten av att söka igenom rishögen.

Genom att lägga den lilla extra tiden på att kontrollera och flytta brasan räddar vi liv och visar omsorg om de vilda djuren.

Om eldning på webbplatsen dinsäkerhet.se

Publicerad 2017-04-26 kl 15:52
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2021-08-13 kl 01:13