Stäng

Egenkontroll fastighetsägare

Som fastighetsägare har du många saker att hålla reda på. Bland annat är det du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att fastigheten fungerar som den ska och inte utgör några risker för de boendes hälsa eller för miljön.

Du som fastighetsägare ska ha en fungerande egenkontroll, det vill säga rutiner för hur du kontrollerar att fastigheten uppfyller de krav som miljöbalken ställer. Du ska även ha rutiner för hur du förebygger olägenheter för människors hälsa och miljön.

För mer information kring vad du som fastighetsägare har ansvar över och för hjälp med egenkontroll kan du läsa Miljösamverkan Skånes informationsmaterial.

Ladda ner mer information om egenkontroll för fastighetsägare

Publicerad 2019-06-27 kl 09:29
Sidansvarig: Erika Hibe
Uppdaterad 2021-08-13 kl 01:13