Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Etableringsstrategi

Kontakt

Thomas Carlsson
Projektledare
040-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

För att ta fram en ”vägvisare” för vilka företagsetableringar vi vill ha i Svedala har det pågått ett arbete med en etableringsstrategi under 2018. Syftet är att ta fram en hållbar strategi för hur vi på kort och lång sikt arbetar med etableringar i Svedala tätort.

För att skapa en bild av hur framtidens etableringar ska ske, behöver vi ett gemensamt förankrat strategidokument med en handlingsplan som vi förhåller oss till mellan de olika aktörerna i staden.

Etableringsstrategin är ett samarbete mellan:

  • kommunen
  • fastighetsägare
  • handel
  • övrigt näringsliv

Projektet har innefattat: Djupintervjuer med fastighetsägare och workshops. 

Publicerad 2018-11-18 kl 22:02
Sidansvarig: Thomas Carlsson