Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Etableringsstrategi

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
teresa.fridell@svedala.se

För att ta fram en ”vägvisare” för vilka företagsetableringar vi vill ha i Svedala har det pågått ett arbete med en etableringsstrategi under 2018. Syftet är att ta fram en hållbar strategi för hur vi på kort och lång sikt arbetar med etableringar i Svedala tätort.

För att skapa en bild av hur framtidens etableringar ska ske, behöver vi ett gemensamt förankrat strategidokument med en handlingsplan som vi förhåller oss till mellan de olika aktörerna i staden.

Etableringsstrategin är ett samarbete mellan:

  • kommunen
  • fastighetsägare
  • handel
  • övrigt näringsliv

Projektet har innefattat: Djupintervjuer med fastighetsägare och workshops. 

Publicerad 2018-11-18 kl 22:02
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2021-06-29 kl 09:17