Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Företagshälsovård, sjukdom och rehabilitering

Foto: Ines Sebalj/Scandinav bildbyrå

Vi är ansluten till Previas företagshälsovård. Företagshälsovården är vår expertis i arbetsmiljöfrågor. Vid behov av företagshälsovård vänder du dig till din chef eller arbetsledare. Vi tillämpar rökfri arbetstid!

Om du måste stanna hemma från arbetet på grund av sjukdom, ska du göra en sjukanmälan till din närmaste chef. På vissa arbetsplatser lägger du som medarbetare själv in din sjukfrånvaro i Självservice (Heroma), på andra arbetsplatser gör chefen detta. Ta reda på vilka rutiner som gäller på just din arbetsplats.

Karensdag

Den första sjukdagen (hel eller del av dag) är en karensdag, det vill säga att du inte får någon sjuklön. Dagarna 2-14 i varje sjukperiod, får du sjuklön från arbetsgivaren. Varar sjukfrånvaron längre än 14 dagar betalar Försäkringskassan ut sjukpenning från och med 15:e dagen.

Du ska uppvisa läkarintyg vid sjukfrånvaro mer än sju dagar.

Rehabilitering

Arbetsanpassning och rehabilitering kan bli aktuell om du som anställd får svårigheter i arbetet på grund av sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmågan.

Publicerad 2016-05-31 kl 12:43
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2018-09-04 kl 14:29