Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Arbetsmiljö och skyddsombud

Foto: Patrik Nylin, Wikipedia

Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter

Till arbetsmiljön hör allt som påverkar oss i arbetet, såväl arbetslokaler och teknisk utrustning som arbetsorganisation, kamratskap och medinflytande. Ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna har din närmaste chef, som du i första hand ska vända dig till med frågor som rör din arbetsmiljö.

Du är skyldig att följa de arbetsmiljöregler som gäller på arbetsstället och de instruktioner som du får av din chef som exempelvis att använda rätt skyddsutrustning.

Skyddsombud/arbetsplatsombud

Skyddsombudet utses av de lokala fackliga organisationerna och har till uppgift att företräda alla våra anställda i frågor som rör arbetsmiljön. Skyddsombudet ska påtala risker och problem samt vidarebefordra eventuella förslag till förbättringar av arbetsmiljön till ansvarig chef. Skyddsombudet ska också delta vid planering av lokaler, arbetsmetoder och likande.

Publicerad 2016-05-31 kl 13:19
Sidansvarig: Anna-Lena Lindåker