Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Anställningsförmåner

Foto: Adobe Stock

Kontakt

HR-enheten
Övriga frågor
040-626 80 00
HRenheten@svedala.se

Mina anställningsförmåner

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL ger ut en broschyr till oss anställda i kommun och landsting med kortfattad information om våra anställningsvillkor och förmåner i de centrala kollektivavtalen.  

Broschyr Mina anställningsformer

Försäkringar

Genom kommunen är du försäkrad genom kollektivavtalet i en så kallad avtalsförsäkring i AFA Försäkring som hanterar ärenden kring arbetsskador, dödsfall och pension. 

Fickfolder AFA Försäkring

Försäkringsbesked AFA Försäkring

Pension och tjänstegrupplivförsäkringar

KPA är Svedala kommuns pensionsförvaltare och på deras webbplats kan kan du läsa om olika pensionsförmåner och grupplivförsäkringar.

KAP-KL för dig som är född 1985 eller tidigare
Pensionsbroschyr KAP-KL

AKAP-KL för dig som är född 1986 och senare.
Informationsblad AKAP-KL

Tjänstegrupplivförsäkring
Informationsblad TGL-KL

Friskvårdsinformation

Kommunen subventionerar friskvård för anställda. Subventionen är 1300 kr per kalenderår. Subventioneringen gäller enligt skatteverkets friskvårdsaktiviteter

Exempel på tillåtna aktiviteter

  • Bollsporter som till exempel fotboll, volleyboll
  • Racketsporter som till exempel tennis, badminton 
  • Skridsko, inlines, stavgång      
  • Simning    
  • Gympa, aerobics, spinning
  • Styrketräning
  • Organiserad dans
  • Olika former av massage
  • Thai Chi
  • Qigong                                                                                                                        

Utbetalning av subventionerna

Du registrerar kvitto som en reseräkning i Heroma Självservice, "Friskvårdsbidrag". Efter registrering skickar du dina originalkvitto tillsammans med utskrivet reseräkningsdokument till HR-enheten.

Observera! Om du tränar i ”egen” förening måste det finnas en styrkt kostnad, som visar att du har betalat ersättning till annan ledare inom föreningen.

Utbetalning sker via lönesystemet och kvittona måste du registrera senast 12 november för att vi ska bokföra dem på rätt år.

Publicerad 2016-06-01 kl 11:56
Sidansvarig: Freja Billengren
Uppdaterad 2019-05-13 kl 09:17